23 de primari din Olt au semnat contractele de finanțare pentru drumuri, gaze, apă și canalizare

3804

Cei 23 de edili olteni ale căror localități sunt benficiarele proiectelor aprobate în etapa a II-a cu finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții au semnat la finele săptămânii trecute contractele.

Au semnat contractele de finanțare pe 31 și 1 octombrie, urmând acum proiectările și licitațiile pentru a putea demara lucrările. 23 de primari din Olt se pot lăuda că proiectele derulate prin FDI au intrat în linie dreaptă. Ei sunt beneficiarii etapei a II-a, proiectele vizând: gaze naturale în Colonești, Grădinari și Strejești; canalizare în Cezieni și Vlădila; infrastructura educațională la Vitomirești; apă la Seaca și modernizare drumuri la Ghimpețeni, Băbiciu, Verguleasa, oporelu, Scornicești, Sâmburești, Topama, Vișina, Pleșoiu, Rusănești, Cilieni, Urzica, Gârcov, Tia Mare, Bobicești și Mihăești.

https://realitateaoltului.ro/2019/10/30/comuna-valea-mare-asfaltata-in-proportie-de-95-investitii-noi-de-30-milioane-lei/

Cele 23 de localități din Olt incluse pe cea de-a doua listă a FDI sunt:

 1. Mihăești – Construire poduri și modernizare drumuri locale – 16.096.135 lei
 2. Bobicești – Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local – 30.664.485 lei
 3. Tia Mare – Modernizare drumuri de interes local – 42.254.565 lei
 4. Gârcov – Modernizare drumuri locale – 31.877.206 lei
 5. Urzica – Modernizare străzi de interes local – 32.057.692 lei
 6. Cilieni – Modernizare străzi de interes local – 32.856.954 lei
 7. Rusăneşti – Modernizare drumuri de interes local – 334.174 lei
 8. Strejești – Înființare sistem de distribuție gaze naturale – 10.301.822 lei
 9. Grădinari – Înființare sistem de distribuție gaze naturale – 9.558.300 lei
 10. Colonești – Extindere rețea gaze naturale cu branșamente aferente și realizarea de branșamente noi pe rețeaua existentă – 13.890.771 lei
 11. Pleșoiu – Asfaltare drumuri comunale plus șanțuri la drumuri existente – 27.653.659 lei
 12. Vișina – Modernizarea drumurilor de interes local, etapa a 2-a – 12.253.437 lei
 13. Vlădila – Extindere sistem de canalizare menajeră – 5.500.103 lei
 14. Cezieni – Înființare rețea de canalizare și stație de epurare – 19.007.881 lei
 15. Vitomirești – Modernizare, reabilitare, extindere și dotare infrastructură educațională – 22.617.577 lei
 16. Seaca – Înființare rețea de apă și apă uzată, comuna Seaca – 41.051.836 lei
 17. Topana – Modernizare drum comunal DC42, L=5,950 km – 15.536.246 lei
 18. Sâmburești – Modernizare drumuri sătești și construire pod în satul Ionicești – 10.707.596 lei
 19. Scornicești – Modernizare străzi – 16.424.930 lei
 20. Oporelu – Modernizare infrastructură rutieră în comună – 37.091.229 lei
 21. Verguleasa – Modernizare străzi în comună – 25.052.859 lei
 22. Băbiciu – Asfaltare drumuri comunale – 13.626.038 lei
 23. Ghimpețeni – Lucrari de canalizare strazi comunale – 31.530.057 lei

https://realitateaoltului.ro/2019/11/01/toate-drumurile-din-bobicesti-modernizate-contractul-de-306-milioane-lei-semnat-ieri/

În prima etapă, au fost aprobate 8 proiecte din județul Olt de către Fondul de Dezvoltare și Investiții: Cungrea – 10.109.889 lei –Betonare drumuri comunale DC35 Cepești-Vlăngărești și DC25 Ibănești-Miești; Vitomirești – 71.543.746 lei-Modernizare infrastructură rutieră locală; Pleșoiu – 10.024.770 lei –Extindere rețea gaze naturale în satele Pleșoiu, Doba și Cocorăști și introducere gaze naturale în satele Arcești, Arcești Cot, Schitu din Deal și Schitu din Vale; Drăgănești-Olt – 56.424.821 lei –Reabilitare și modernizare străzi, etapa a II-a; Vișina – 11.561.259 lei –Înființare sistem de distribuție gaze naturale; Teslui – 46.071.865 lei- Modernizare drumuri locale; Milcov – 18.584.576 lei- Modernizare drumuri de interes local; Slătioara – 22.830.071 lei- Modernizare drumuri comunale.

În etapa a III-a, niciun proiect din Olt nu s-a regăsit pe lista celor aprobate pentru finanțare. În schimb, pe cu proiecte declarate eligibile sunt incluse 52 de proiecte pentru Olt.

LISTA PROIECTELOR ELIGIBILE PENTRU FINANȚARE DIN FDI , pentru județul Olt:

 1. Scărișoara Olt Modernizare drumuri de interes local 37.523.801 lei
 2. Ştefan cel Mare Olt Modernizare străzi 28.769.830
 3. Giuvăreşti Olt Modernizare drumuri de interes local 7.238.806
 4. Redea Olt Asfaltare drumuri de interes local 23.790.681
 5. Bălțești Olt Reabilitare și modernizare drumuri de interes local 10.608.419
 6. Brastavățu Olt Modernizare drumuri vicinale 12.813.975
 7. Bălteni Olt Reabilitare termică și modernizare școală gimnazială I. Graur 4.680.752
 8. Strejești Olt Modernizare drumuri de interes local 14.676.222
 9. Izbiceni Olt Modernizare străzi de interes local 25.453.715
 10. Movileni Olt Amenajare sistem de iluminat public, trotuare și lucrări peisagistice în lungul drumului județean DJ546B 7.263.885
 11. Nicolae Titulescu Olt Asfaltare drumuri comunale 6.203.258
 12. Obârșia Olt Asfaltare străzi comunale 18.116.710
 13. Ianca Olt Extinderera rețea de canalizare cu apă și rețea de canalizare menajeră 7.578.409
 14. Icoana Olt Modernizare drum comunal DC98 în satul Ursoaia 10.234.773
 15. Studina Olt Modernizare drumuri locale 18.952.460
 16. Bărăști Olt Modernizare străzi 5.860.592
 17. Osica de Jos Olt Modernizare străzi și drumuri 22.246.004
 18. Văleni Olt Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Văleni și localitățile aparținătoare 31.752.751
 19. Cârlogani Olt Modernizare străzi comunale și DC22 12.498.354
 20. Bobicești Olt Înființare distribuție gaze naturale în satul Bobicești, comuna Bobicești 3.126.862
 21. Deveselu Olt Asfaltare și modernizare drumuri de interes local 14.516.564
 22. Valea Mare Olt Asfaltare drumuri 22.953.209
 23. Sprâncenata Olt Asfaltare DC121 km 7+800 – km 10+0,35, sat Uria; DC120B km 16+000 – km 19+177, sat Bârseștii de Sus; DC120B, km 5+200 – km 6+677, sat Frunzaru 9.633.715 lei
 24. Șerbănești Olt Extindere rețea gaze naturale 2.436.484
 25. Oboga Olt Înființare distribuție gaze naturale 11.944.930
 26. Șopârlița Olt Prima înființare a rețelei publice de apă uzată (canalizare și stație de epurare) 3.809.370
 27. Stoenești Olt Extindere rețea de canalizare 9.585.828
 28. Vulpeni Olt Inființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în satul Gropșani 23.507.146
 29. Corabia Olt Amenajarea curților interioare ale blocurilor 12.179.499
 30. ADI – Vedea Olt Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele: Corbu, Icoana, Movileni, Optași-Măgura și Sârbii Măgura 24.092.268
 31. Sâmburești Olt Moernizare străzi 16.381.074
 32. Iancu Jianu Olt Înființare sistem de canalizare în comună 13.876.497
 33. Osica de Sus Olt Modernizare infrastructură rutieră 5.553.466
 34. Vâlcele Olt Extindere rețea de canalizare în satul Vâlcele 10.848.386
 35. Sârbii Măgura Olt Modernizare străzi și asigurare scurgere ape în comună 12.312.318
 36. Dobroteasa Olt Construcție sistem de canalizare în satele: Dobroteasa, Cîmpu Mare și Batia 17.759.495
 37. Bârza Olt Modenizare străzi în comună 9.630.963
 38. Pârșcoveni Olt Construire și echipare grădiniță cu program normal în localitatea Pârșcoveni 2.457.041
 39. Drăghiceni Olt Modernizare infrastructură rutieră 12.166.225
 40. Dobrețu Olt Alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare 13.295.708
 41. Gura Padinii Olt Modernizare drumuri locale 10.984.952
 42. Valea Mare Olt Construire poduri în comună 7.952.475
 43. Morunglav Olt Extindere sistem de alimentare si înființare sistem de canalizare în comună 29.488.153
 44. Verguleasa Olt Înființare distribuție gaze naturale în comuna Verguleasa și localitățile aparținătoare 16.502.308
 45. Fărcașele Olt Modernizare drumuri de interes local în comună 10.594.666
 46. Scornicești Olt Modernizare și asfaltare drumuri 11.198.454
 47. Curtișoara Olt Modenizare drumuri de interes local 17.037.470
 48. Tia Mare Olt Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente in comuna 7.360.862
 49. Brâncoveni Olt Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră din comună 22.071.201
 50. Cezieni Olt Modernizare străzi de interes local 22.084.793
 51. Voineasa Olt Modernizare străzi și drumuri de interes local 32.445.416
 52. Șerbănești Olt Asfaltare și modernizare drumuri de interes local 8.769.509