Sute de solicitări de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

288

Crește numărul oltenilor care solicită Casei Județene de Sănătate Olt asigurarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Acestea se acordăpe bază de recomandare de la medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv de către medicii de familie și cei de specialitate din spitale la externarea asiguraților sau a medicilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Suma acordată de CAS Olt pentru astfelde servicii este de aproximativ 748.000 lei.