Zeci de școli și grădinițe din Olt, reabilitate cu fonduri PNDL. LISTA proiecte

442

45 de primării din județul Olt au primit finanțare pentru zeci de proiecte privind modernizări, reabilitare termică, reparații, consolidări, extinderi sau dotări la unitățile de învățământ. Banii sunt alocați prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2.

Printre cele 206 proiecte ale primăriilor oltene aprobate la finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2 se numără zeci de proiecte care se referă la unități de învățământ. Cele mai mari fonduri au fost alocate proiectului Primăriei Corabia care va primi 8,7 milioane lei pentru modernizarea, reabilitarea termică, reparaţii, consolidarea şi extinderea Şcolii gimnaziale Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII.

https://realitateaoltului.ro/2017/07/25/3-olteni-din-10-se-spala-la-lighean-si-au-wc-in-fundul-curtii-vezi-comunele-care-primesc-bani-pentru-proiecte-de-apa-si-canalizare/

Dacă majoritatea proiectelor vizează reabilitarea corpurilor de clădiri existente, sunt și trei care se referă la construcții noi. Primăria Slatina a primit finanțare pentru Corpul Bastilia al Colegiului Naţional Radu Greceanu ce va fi demolat, în locul lui urmând a se ridica un corp liceal nou  cu 8 săli de clasă, sală şi teren de sport.

DETALII despre demolarea Bastiliei:

https://realitateaoltului.ro/2017/02/27/bastilia-de-la-colegiul-greceanu-devine-corp-nou-sala-si-teren-de-sport/

De asemenea, Primăria Vitomirești va construi o grădiniță cu program normal, iar la Izbiceni se va înființa o creșă.

Iată mai jos ce sume vor primi bugetele locale din judeţ pentru investiţiile aprobate a fi implementate în cadrul PNDL 2, până în 2020, legate de educație:

 1. Primăria Slatina va primi bani pentru demolarea corpului construcţie cu destinaţia ateliere şi clădire anexă poziţia 155, poziţia 156 din domeniul public (corp Bastilia), construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei acces, parcare sală de sport şi teren de sport Colegiul Naţional Radu Greceanu, suma alocată proiectului se ridică la 3.270.052,17 lei;
 2. Primăria Balş va primi pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii Colegiului Tehnic „Nicolae Bălcescu”, oraşul Balş, judeţul Olt suma de 2.619.889,72 lei; Alt proiect ce va fi finanţat este cel de reabilitare şi modernizare clădire Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26, oraşul Balş, judeţul Olt pentru care a fost aprobată suma de 2.619.889,72 lei;
 3. Primăria Corabia va primi 8.718.392 lei pentru modernizarea, reabilitarea termică, reparaţii, consolidarea şi extinderea Şcoala gimnazială Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII, oraş Corabia, judeţul Olt
 4. Primăria Potcoava – Instalarea de hidranţi interiori, instalaţii de detectare semnalizare şi avertizare incendiu, instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţie paratrăznet, la Liceul Ştefan Diaconescu, în oraşul Potcoava, judeţul Olt , suma alocată- 419.673 lei; Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală în oraşul Potcoava, sat Fălcoeni, judeţul Olt – 1.279.047 lei; Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală în oraşul Potcoava, sat Sineşti, judeţul Olt – 1.361.597 lei;
 5. Primaria Scorniceşti -reabilitare Şcoala Negreni  în valoare de 1.280.419 lei;
 6. Bălteni– Înfiinţare Grădiniţă în satul Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Olt – 1.058.591lei;
 7. Bobiceşti– Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Bobiceşti – 1.202.624,35 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Leoteşti – 2.838.533,78; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal Leoteşti – 711.615,54 lei;
 8. Brastavăţu– Reabilitare Şcoala gimnazială + centrală termică în sat Brastavăţu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt – 2,866,620.00 lei;
 9. Brebeni-Modernizare Grădiniţă cu program normal în comuna Brebeni, judeţul Olt – 582.330 lei;
 10. Bucinişu– Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Bucinişu – 3.553.309,77 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Bucinişu Mic – 619.543,01 lei;
 11. Cîrlogani–Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Cîrlogani, judeţul Olt – 3.720.234 lei.
 12. Cezieni-Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală gimnazială „Nicolae Marineanu” din comuna Cezieni, judeţul Olt – 1.446.886,49 lei;
 13. Coloneşti– Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de la laborator pentru Şcoală Gimnazială aviator Alexandru Şerbănescu Coloneşti – 490.000 lei; Reabilitare Grădiniţa cu program normal „Maria Tudorache” din sat Mărunţei, comuna Coloneşti, judeţul Olt – 375.978 lei;
 14. Corbu-Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială în comuna Corbu – 2.347.991 lei;
 15. Dăneasa-Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială Dăneasa, comuna Dăneasa, judeţul Olt – 1.335.418 lei;
 16. Deveselu– Extindere, reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal Comanca, în comuna Deveselu, judeţul Olt – 780.939.11 lei;
 17. Dobrosloveni- Grădiniţa cu program prelungit, localitatea Reşca, comuna Dobrosloveni, judeţul Olt –3.037.449 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program normal Dobrosloveni –1.606.763,23 lei; Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Dobrosloveni – 2.166.109,40 lei
 18. Dobroteasa– Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Dobroteasa, în comuna Dobroteasa, judeţul Olt – 2.429.222 lei;
 19. Găneasa- Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Găneasa – 1.187.426 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Găneasa – 2.151.088 lei;
 20. Gîrcov– Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Ursa – 662.830 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Ursa – 673.212,01 lei;
 21. Grădinari– Reabilitare termică şi modernizare şcoală gimnazială Grădinari, judeţul Olt – 2.325.885 lei;
 22. Grojdibodu– Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Grojdibodu – 1.734.957 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Hotaru – 605.016 lei;
 23. Izbiceni-Instalaţii şi construcţii pentru obţinerea autorizaţiei ISU la Şcoala gimnazială Izbiceni – 603.619,52 lei; Înfiinţare Creşă în comuna Izbiceni – 2.424.517, 57 lei;
 24. Mihăeşti-Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii gimnaziale Mihăeşti, comuna Mihăeşti – 2.297.533 lei; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal Mihăeşti – 646.765 lei;
 25. Morunglav– Modernizare şi reabilitare Şcoală Gimnazială comuna Morunglav, judeţul Olt – 1.121.972,27lei;
 26. Movileni- Extindere reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală, comuna Movileni, sat Bacea, judeţul Olt – 921.037 lei; Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala generală şi Grădiniţă în sat Movileni, comuna Movileni, judeţul Olt – 840.478 lei; Extinderea, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală sat Movileni, comuna Movileni, judeţul Olt – 949.801 lei; Reabilitare, modernizare, amenajare grup sanitar în clădirea existentă şi dotare Grădiniţă, comuna Movileni, sat Bacea, judeţul Olt – 405.281 lei;
 27. Nicolae Titulescu-Modernizare şi dotare Şcoală cu clasele I-VIII sat Nicolae Titulescu, comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt – 1.290.587,13 lei;
 28. Obîrşia -Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală clasele I-VIII, sat Obîrşia, com. Obîrşia, judeţul Olt – 1.994.425.24 lei;
 29. Oporelu– Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială corp A şi B, comuna Oporelu, judeţul Olt – 1.265.932 lei;
 30. Poboru-Reabilitare, modernizare şi realizare grupuri sanitare Şcoala cu clasele V-VIII Cornăţelu, comuna Poboru, judeţul Olt – 1.037.773,30 lei;
 31. Priseaca– Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţa cu program normal Priseaca    – 712.283,43 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII Priseaca – 1.326.874,08 lei;
 32. Radomireşti-Modernizare şi reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII, sat Călineşti, comuna Radomireşti – 500.000 lei;
 33. Redea -Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale – 3.156.214,99 lei; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal Redea – 1.808.946,52 lei;
 34. Rusăneşti– Reabilitare Şcoala gimnazială Rusăneşti, judeţul Olt – 1.190.000 lei;
 35. Scărişoara-Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Plăviceni – 1.172.235,68 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Scărişoara – 1.162.020,13 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Scărişoara – 3.745.030,56 lei;
 36. Schitu – Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Schitu – 1.366.992,27; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Catanele, comuna Schitu, judeţul Olt – 651.528,57 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Greci – 1.280.927,90 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Lisa – 651.528,57 lei;
 37. Strejeşti- Reabilitare Şcoală Generală Clasele I-VIII Strejeştii de Sus jud Olt – 642.003 lei;
 38. Studina– Modernizare şi dotare Grădiniţă, sat Studina, comuna Studina – 286.498,45 lei;
 39. Şerbăneşti– Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-IV, comuna Şerbăneşti, judeţul Olt – 739.759 lei;
 40. Tia Mare– Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII Leonida Marineanu, comuna Tia Mare, judeţul Olt – 1.802.447 lei;
 41. Urzica– Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Urzica – 2.942.624,56 lei;
 42. Valea Mare-Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Turia – 712.283,43 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Valea Mare – 908.125,38 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Valea Mare – 2.932.543,78 lei;
 43. Vitomireşti-Construcţie şi dotare Grădiniţă cu program normal, comuna Vitomireşti, judeţul Olt – 769.460,10 lei;
 44. Vulpeni-Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Vulpeni, comuna Vulpeni, judeţul Olt – 2.351.630 lei;
 45. Vultureşti– Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială, comuna Vultureşti, judeţul Olt – 1.623.773 lei.

https://realitateaoltului.ro/2017/07/26/drumurile-noastre-vor-fi-asfaltate-care-sunt-localitatile-ce-primesc-bani-pentru-infrastructura-rutiera/

209 primării din 112 au primit finanțare pentru proiecte ce vizează drumuri, școli, aliementare cu apă și canalizare sau dispensare. Valoarea celor 206 proiecte din cele peste 500 depuse de autorităţile locale din judeţ pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 se ridică la aproape 825 miliaone lei. Cele mai multe proiecte au fost aprobate pentru comuna Bobiceşti-6, Gârcov, Movileni şi Schitu-câte 5 şi Dobrosloveni, Bucinişu, Izbiceni, Scărişoara, Mihăeşti, Strejeşti şi Valea Mare-câte 4. Dacă ne raportăm la sumele alocate pentru implementarea proiectelor aprobate, cei mai mulţi bani vor ajunge la Dobrosloveni-peste 18 milioane lei, Valea Mare-peste 14 milioane de lei, Potcoava şi Bobiceşti-peste 12 milioane.