3 olteni din 10 se spală la lighean și au WC în fundul curții. Vezi comunele care primesc bani pentru proiecte de apă și canalizare

1309

Doar o treime dintre olteni se bucură de condiții normale de trai, numărul celor pentru care a avea apă la robinet și toaletă în casă reprezintă un lux fiind destul de ridicat pentru aceste vremuri. 46 de comune oltene vor primi bani pentru a aduce la civilizație locuitorii lor, proiectele fiind aprobate la finanțare pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2.

În România anului 2017, zece milioane de români trăiesc cu toaleta săpată în curte şi se spală la lighean. Fie că au acte de Olt, Gorj, Dolj, Mehedinți sau Vâlcea, doar 3 din 10 olteni au locuințe conectate la sistemul de canalizare. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, la finele anului trecut ponderea acestor locuințe era de doar 36,41%.

Până în 2020, 46 de comune din Olt vor implementa proiecte de realizare a rețelelor de apă și/sau canalizare. 206 proiecte din cele peste 500 depuse de autorităţile locale din judeţ pe PNDL 2 au fost aprobate la finanţare, cu o valoare de aproape 825 milioane lei. Printre acestea multe privind apa și canalizarea:

 1. Primăria Potcoava va primit fonduri pentru extindere reţea distribuţie apă şi reţea apă uzată, branşamente apă şi racorduri canalizare în localitatea Potcoava, judeţul Olt , suma de 858.856,07 lei
 2. Baldovineşti– Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă în comuna Baldovineşti, judeţul Olt – 8.596.280 lei;
 3. Bărăşti– Modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Bărăşti de Vede, Ciocăneşti, Popeşti şi Sfîrlogi – Boroieşti, în comuna Bărăşti, judeţul Olt – 4.131.716 lei
 4. Bîrza -Reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), comuna Bîrza, judeţul Olt – 5.169.835 lei;
 5. Bobiceşti-Extindere reţea de canalizare în comuna Bobiceşti, satele: Mirila, Leoteşti, Belgun, Bobiceşti şi Bechet – 6.139.149 lei
 6. Brastavăţu-Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Cruşovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt – 1.046.197 lei; Sistem centralizat de canalizare şi epurare ape uzate menajere în satul Cruşovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt – 2.202.988,53
 7. Brîncoveni-Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Brîncoveni, judeţul Olt – 672.575 lei
 8. Călui– Extindere sistem alimentare cu apă în comuna Călui, judeţul Olt – 1.921.070 lei.
 9. Cîrlogani– Înfiinţare reţea publică de canalizare în satele Bălşoara, Scorbura, Beculeşti şi Cepari comuna Cîrlogani, judeţul Olt – 2.635.469,27 lei;
 10. Cilieni-Reţea apă şi canalizare – comuna Cilieni, sat Cilieni, judeţul Olt – 9.623.903,51 lei;
 11. Coloneşti -Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Coloneşti, judeţul Olt – 5.651.940 lei;
 12. Crîmpoia– Branşamente alimentare cu apă în comuna Crîmpoia, judeţul Olt – 1.717.955 lei;
 13. Curtişoara -Înfiinţare reţea publică de apă uzată şi staţie de epurare în satele Proaspeţi şi Linia din Vale în comuna Curtişoara, judeţul Olt – 11.872.766,12 lei;
 14. Deveselu– Extindere sistem de canalizare centralizată în comuna Deveselu, judeţul Olt – 4.726.971 lei;
 15. Dobrosloveni – Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în satul Frăsinet, comuna Dobrosloveni – 10.392.820 lei;
 16. Găneasa– Extindere infrastructură de apă şi apă uzată în comuna Găneasa, judeţul Olt – 7.497.078 lei;
 17. Găvăneşti-Extindere gospodărie de apă cu un foraj şi staţie de tratare, sat Broşteni, comuna Găvăneşti, judeţul Olt – 498.208 lei; Reţea publică de apă uzată, staţie de epurare şi extindere gospodărie de apă în satele Găvăneşti şi Broşteni, comuna Găvăneşti, judeţul Olt – 9.984.119 lei;
 18. Gîrcov-Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, judeţul Olt- 4.795.011 lei; Extinderea sistemului de canalizare menajeră în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, judeţul Olt – 994.730,91 lei;
 19. Giuvărăşti– Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăşti, judeţul Olt – 2.401.890 lei
 20. Grădinari -Extindere sistem de alimentare cu apă în Satu Nou şi înfiinţare sistem de canalizare menajeră în Satu Nou, comuna Grădinari – 7.850.597,45;
 21. Gura Padinii– Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, satul Sat Nou, judeţul Olt – 2.042.376 lei; Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, judeţul Olt – 2.740.838 lei;
 22. Ianca– Prima înfiinţare a sistemului de canalizare menajeră în satul Potelu, comuna Ianca, judeţul Olt – 9.849.945 lei;
 23. Iancu Jianu– Înfiinţare sistem de canalizare în satul Iancu Jianu comuna Iancu Jianu, judeţul Olt – 7.852.812 lei
 24. Ipoteşti- Înfiinţare reţea publică de apă potabilă în comuna Ipoteşti, judeţul Olt – 3.032.596 lei;
 25. Leleasca: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satul Mierliceşti, comuna Leleasca, judeţul Olt – 91.177,99 lei;
 26. Morunglav– Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Ghioşani şi Morunglav, comuna Morunglav, judeţul Olt – 8.862.709,45 lei;
 27. Oboga– Extindere sistem de canalizare şi alimentare cu apă, staţii de tratare apă în comuna Oboga, judeţul Olt – 9.471.187 lei;
 28. Orlea– Proiect integrat: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Orlea, judeţul Olt – 7.203.101 lei;
 29. Pleşoiu– Sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare şi epurare în satele Doba, Schitu din Deal şi Schitu din Vale în comuna Pleşoiu – 7.529.082,33 lei;
 30. Priseaca -Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Priseaca, judeţul Olt – 6.639.275,40 lei;
 31. Sîmbureşti -Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în satele Mănuleşti, Toneşti, Ioniceşti şi Sîmbureşti, în comuna Sîmbureşti, judeţul Olt – 3.667.117 lei;
 32. Schitu -Înfiinţare sistem de apă în satele Lisa şi Greci, comuna Schitu, judeţul Olt – 7.497.641 lei;
 33. Sprâncenata -Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Uria şi sat Frunzaru, comuna Sprâncenata, judeţul Olt – 5.518.496,08 lei;
 34. Stoeneşti– Reţea de canalizare în Comuna Stoeneşti, judeţul Olt – 8.604.753 lei;
 35. Strejeşti -Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, comuna Strejeşti, judeţul Olt – 1.797.357 lei; Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în satul Mamura, comuna Strejeşti, judeţul Olt – 3.114.412 lei;
 36. Studina -Realizare branşamente la sistemul centralizat de canalizare menajeră în comuna Studina, judeţul Olt – 1.916.623,90 lei;
 37. Ştefan cel Mare -Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Ştefan cel Mare – 4.736.761,68 lei;
 38. Teslui -Extindere reţea de canalizare în satul Comăniţa, înfiinţare reţea de canalizare în satele Cherleştii, Moşteni şi Deleni, comuna Teslui, judeţul Olt- 4.384.555 lei;
 39. Tia Mare -Extindere sistem de canalizare în comuna Tia Mare, judeţul Olt – 9.212.876 lei;
 40. Tufeni -Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Tufeni, judeţul Olt – 7.558.857 lei;
 41. Urzica -Înfiinţare sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare ape uzate, în comuna Urzica, judeţul Olt- 4.624.467 lei;
 42. Vădăstriţa– Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Vădăstriţa, com. Vădăstriţa, judeţul Olt – 7.345.792,21 lei;
 43. Văleni– Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Văleni, comuna Văleni, judeţul Olt – 3.793.365,63 lei;
 44. Vlădila– Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Vlădila – 577.150 lei;
 45. Voineasa– Înfiinţare sistem cu apă şi gospodărie de apă în comuna Voineasa, judeţul Olt – 9.908.925,05 lei;
 46. Vultureşti- Înfiinţare reţea publică apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în satele Vultureşti şi Valea lui Alb – 4.067.086 lei;

Cele mai multe proiecte prin PNDR2 care mai vizează și asfaltări, modernizări unități de învățământ sau reabilitări unități sanitare au fost aprobate pentru comuna Bobiceşti -6, Gârcov, Movileni şi Schitu- câte 5 şi Dobrosloveni, Bucinişu, Izbiceni, Scărişoara, Mihăeşti, Strejeşti şi Valea Mare -câte 4. Dacă ne raportăm la sumele alocate pentru implementarea proiectelor aprobate, cei mai mulţi bani vor ajunge la Dobrosloveni- peste 18 milioane lei, Valea Mare- peste 14 milioane de lei, Potcoava şi Bobiceşti- peste 12 milioane.

DETALII:

IMPORTANT Vin banii pentru investiţii. Află cine va primi bani şi pentru ce investiţii

Investiţiile aprobate trebuiesc implementate până în 2020.