Cadastru și cărți funciare GRATUITE pentru 8 comune din Olt, incluse în proiectul național cu finanțare europeană

1724

Opt comune din județul Olt vor beneficia de cadastrare și cărți funciare gratuite, prin intermediul unui proiect finanțat cu fonduri europene.

660 de localități din zone rurale ale României vor beneficia de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor, pentru 5.758.314 ha. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat. Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat două proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 149 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numără și opt comune din județul Olt.

Cele două proceduri vor fi finalizate cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni.

Unitățile administrativ-teritoriale din județul Olt pentru care au fost inițiate procedurile de atribuire sunt:

  • RADOMIREŞTI
  • DĂNEASA
  • GĂNEASA
  • DOBROSLOVENI
  • MIHĂEŞTI
  • BOBICEŞTI
  • FĂRCAŞELE
  • TĂTULEŞTI

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF).