Certificatul de viață, noul act obligatoriu pentru pensionari

156

Pensionarii care locuiesc în afara României trebuie să dovedească, în prezența unei autorități legale, că mai sunt în viață. Legea pensiilor recent adoptată în Senat prevede și certificatul de viață, noul act obligatoriu care trebuie depus de două ori pe an pentru a beneficia de drepturile bănești.

Pensionarii nerezidenți vor trebui să prezinte autorităților românești, pentru a evita efectuarea unor plăţi necuvenite, Certificatul de viaţă ca instrument de verificare administrativă. Potrivit noii Legi a Pensiilor, acesta trebuie trimis de două ori pe an- până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an.

Casele de Pensii vor emite şi transmite, la adresa de domiciliu sau de şedere permanentă, după caz, până la data de 31 decembrie, respectiv 30 iunie, un exemplar al certificatului de viaţă, completat cu detaliile referitoare la beneficiarul nerezident, în dublu exemplar, în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională. Certificatul de viaţă poate fi transmis de beneficiarul nerezident şi din propria iniţiativă. Acesta trebuie semnat în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt.