Încă trei focare de pestă porcină în Olt la: Corabia, Gârcov, Cârlogani. 16 porci UCIȘI

3589
Foto: arhivă, porci uciși la Rusănești

Corabia, Gârcov și Cârlogani sunt localitățile unde au fost confirmate focare de pestă porcină, câte unul în fiecare. Astăzi, la sediul Instituţiei Prefectului s-a întrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor, care a aprobat planurile de măsuri privind combaterea pestei porcine africane.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti a confirmat trei noi focare de pestă porcină identificate în Olt. Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, gospodăriile au fost plasate sub supraveghere oficială pe 8 ianuarie, încă de la declararea suspiciunii şi au fost impuse restricţiile de mişcare din și către curțile și localităţile afectate, eliminarea din focar a porcilor vii, ecarisarea cadavrelor, efectuarea dezinfecţiei exploatațiilor afectate, a spaţiilor de cazare ale porcilor, a aleilor, a perimetrelor, a ustensilelor şi a obiectelor potenţial contaminate, restricţii asupra mişcării cărnii, produselor şi subproduselor animale. În total au fost eliminaţi 16 porci .

Zonele de restricţie ca urmare a confirmării primelor trei focare de pestă porcină africană în judeţul Olt cuprind următorele localităţi şi fonduri cinegetice :

  • Pentru focarul confirmat în Corabia:

Localități şi fonduri cinegetice care se încadrează în zona de protecție : UAT Corabia (Celei, Corabia Veche); FV 53 Orlea.

Localitățile şi fondurile cinegetice care se încadrează în zona de supraveghere:UAT Corabia(Corabia, Tudor Vladimirescu, Vârtopu), UAT Orlea(Orlea, Orlea Nouă), UAT Vişina(Vişina), o exploataţie comercială de suine, FV 55 Corabia.

  • Pentru focarul confirmat în Gârcov :

Localități şi fonduri cinegetice care se încadrează în zona de protecție : UAT Gârcov (Gârcov),  extravilan si stâne; FV 57 Gârcov.

Localitățile şi fondurile cinegetice care se încadrează în zona de supraveghere: UAT Gârcov(Ursa), UAT Giuvarăşti(Giuvarăşti), UAT Izbiceni(Izbiceni), UAT Tia Mare(Doanca), UAT Corabia(Corabia) ; FV 55 Corabia ;

  • Pentru focarul confirmat în Cârlogani  :

Localități si fonduri cinegetice care se încadrează în zona de protecție : UAT Cârlogani (Cârlogani, Scorbura, Beculesti, Cepari);  FV 15 Cârlogani ;

Localitățile şi fonduri cinegetice care se încadrează în zona de supraveghere:UAT Cârlogani(Stupina), UAT Morunglav(Morunglav, Poiana Mare, Ghioșani, Moruneşti, Bărăşti), UAT Pleşoiu (Arceşti, Cocorăşti, Doba, Schitu din Deal, Schitu din Vale); UAT Strejeşti (Colibaşi, Strejeşti, Strejeştii de Sus), UAT Grădinari (Runcu Mare),  UAT Iancu Jianu (Iancu Jianu), FV 14 Strejeşti, FV 16 Moroneşti, FV 20 Izvoru .

În județ, sunt active în prezent 64 de focare şi se menţin restricţiile pentru localităţile Curtişoara, Teslui, Oporelu, Strejeşti, Grădinari, Pleşoiu, Găneasa, Slătioara, Slatina, Valea Mare, Priseaca, Ipoteşti, Coteana, Brebeni, Milcov, Brancoveni, Falcoiu, Osica de Sus, Maruntei, Izvoarele, Vâlcele, Schitu.

De asemenea, ca urmare a suprapuneii focarelor în zona de sud a judeţului Olt se menţin restricţiile în localităţile Vlădila, Rotunda, Bucinişu, Studina, Grădinile, Brastavăţu, Obîrşia, Vişina Nouă, Vădastra, Vişina, Urzica, Vădăstriţa, Ştefan cel Mare, Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, Corabia, Gîrcov, Izbiceni, Giuvărăşti, Tia Mare.