Oltul, reprezentat la seminarul național pe tema învățământului profesional și tehnic

275

Săptămâna trecută, pe 24 octombrie, în cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale ( ”European Vocational Skills Week”), Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic au organiza Seminarul național de informare ”Împreună pentru competențe mai bune – Together for better skills!”. Oltul a participat cu o delegație numeroasă.

Asociația pentru promovarea învățământului în industria ospitalității- APIO a participat cu o delegație consistentă la seminarul național pe tema învățământului profesional și tehnic, alcatuită din președintele APIO – prof.Carlo Dragomir, președinta Consiliului Național APIO- prof. Marina Samiee, director al LiceuluiTehnologic “Matei Basarab” Caracal; secretar general APIO prof. Nicolae Petrescu, director Liceul Tehnologic PS Aurelian Slatina -prof. Mirela Dumitra, director LiceulTehnologic “Ion Barbu” Giurgiu- prof. Mihaela Cirjaliu, director Școala profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria “ București -prof. Florica Stoica, director adjunct Liceul tehnologic nr.1 Balș- prof Manuela Stroie, prof Nicoleta Olcott- Coordonator proiecte educaționle europene LTMB, prof.Cornel Nicolai –șef departament APIO finanțări și proiecte fonduri europene, prof. Marinela Enache, prof.Stelica Toban, prof.Adriana Lelia Trofin, prof. Garniceanu Florica, prof. Cimpoesu Elena. Au mai participat reprezentanți ai inspectoratelor școlare și ai școlilor profesionale și licee tehnologice la nivel național, președintele Autorității pentru învățământ dual în România – Ion Gabriel Bratu, inspectori școlari de la Ministerul Educației Nationale, ISMB și de la Inspectoratele școlare județene, din județul Olt fiind prezent inspectorul școlar Rachină Vera.

Au fost prezentate multiple informații importante privind implementarea programului Erasmus + în domeniul ÎPT (VET – Vocational Education and Training) și a fost evidențiată importanța colaborării dintre cele două instituții naționale ANPCDEFP respectiv CNDÎPT. Au fost prezentate o serie de proiecte cu impact pozitiv extins la nive lnațional cum ar fi: ”Asigurarea calității în educație și formare profesională” EQAVET-NRP-RO 2019 – co-finanțat de Programul Erasmus+, Monitorizarea și valorizarea absolvenților prin metoda “Bibliotecii umane”, ”Analiza importanței competențelor soft în programele de pregătire profesională”, ”Competențe noi pentru o viață nouă– Internet of Things.

A fost prezentat un exemplu de bună practică privind ”Dezvoltarea instituțională și impactul generat de proiectele Erasmus+ implementate” având ca studiu de caz Experiența Liceului Tehnologic “Valeriu Braniște”, Lugoj. Sub aceeași tematică, Olivia JIDVEIAN, Expert Tehnic al ANPCDEFP, a prezentat  ”Oportunități de finanțare în cadrul Programului SEE (Spațiului Economic European)”, care constituie o oportunitate de finanțare a unităților responsabile cu formarea profesională în parteneriat cu agenți economici, la nivel European extins. Prima parte a zilei s-a încheiat cu ”Provocările ÎPT pentru anul școlar 2019-2020” prezentare realizată și susținută de către Dragoș COSMA, Inspector general al Ministerului Educației Naționale, informații foarte importante privind formarea și certificarea tinerilor înrolați în diverse programe de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

În partea a doua a seminarului, Camelia GHEȚU, inspector de specialitate CNDÎPT, a prezentat proiectul Skills4Smart TCLF Industries 2030, un proiect cu impact major la nivel european. Acest proiect este axat pe identificarea și definirea unor noi programe de formare pentru meserii noi apărute ca urmare a influențelor tehnologiilor digitale în domeniul industriei textile și a pielăriei.

“În concluzie, evenimentul a marcat pozitiv noi începuturi în evoluția implementării programelor uniunii europene fiind evidențiate clar și exemplificate câteva dintre contribuțiile României la îmbunătățirea competențelor profesionale la nivel european, național și local. Ca la toate evenimentele la care APIO este invitată, specialiștii APIO prezenți vor prezenta și disemina subiectele dezbătute și vor demara scrierea de proiecte, pentru a accesa fonduri europene, ca cele prezentate la acest seminar de informare, în toate școlile afiliate APIO.”, declară președinta Consiliului Național APIO- prof. Marina Samiee, director al LiceuluiTehnologic “Matei Basarab” Caracal.