CCD Olt angajează formatori pentru mii de profesori cursați gratuit de minister în Oltenia prin proiectul CRED. Vezi ce locuri sunt disponibile

765

Ministerul Educației selectează prin Casa Corpului Didactic Olt, partener în proiect, formatori în regiunea Sud-Vest Oltenia în cadrul proiectului POCU „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”. Prin acest program, nu numai că programele de formare sunt gratuite, profesorii vor primi o subvenție de 600 de lei, pentru transport și mâncare. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii.

Casa Corpului Didactic Olt organizează selecţie de formatori, în cadrul proiectului CRED derulat de Ministerul Educației în parteneriat cu Institutul de Științe al Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. 55.000 de profesori vor fi trimiși de minister la cursuri de formare profesională, timp de 4 ani, dintre care 15.000 de profesori din învățământul primar și 40.000 din cel gimnazial. Aceștia vor face cursuri pentru a preda în conformitate cu noile planuri-cadru și programe școlare aferente celor două cicluri de învățământ- învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial. Programele de formare sunt gratuite, profesorii urmând să primească o subvenție de 600 de lei, pentru transport și mâncare. Suplimentar, pentru cadrele didactice generatoare de bune practici vor fi acordate 150 de premii.

Obiectul anunţului de selecţie se referă la înfiinţarea, în cadrul echipei de implementare a Casei Corpului Didactic Olt a unor posturi de formatori în afara organigramei instituţiei.

Candidații trebuie să aibă, printre alte cerințe, experienţă pe parcursul a 2 ani ca formator, în cadrul unor programe/proiecte naţionale/regionale relevante în formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; certificat de formator; experienţă profesională în domeniul de specialitate – minim 6 ani şi minim gradul didactic II/titlul de doctor în domeniul de specialitate; cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar; competenţe TIC (dovedite prin adeverinţă/atestat TIC/ certificat/diplomă/foaie matricolă); domiciliul în judeţul pentru care aplică.

Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Corpului Didactic Olt, str. Ionaşcu nr. 38, Slatina, până la data de 12 septembrie.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL SELECŢIEI:

 • 08.2018-12.09.2018 de luni până vineri- Depunerea dosarelor, intervalul orar 9.00 – 15.00
 • 13 – 21.09.2018 – Verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor
 • 09.2018 – Afişarea rezultatelor selecţiei în urma verificării eligibilităţii
 • administrative a dosarelor
 • 09.2018 – Depunerea eventualelor contestaţii
 • 10.2018 – Afişarea rezultatelor la eventualele contestaţii
 • 01 – 12.10.2018 – Realizarea evaluării dosarelor
 • 10.2018 – Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor
 • 10.2018 – Depunerea eventualelor contestaţii
 • 10.2018 – Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii
 • 10.2018 – Afişarea rezultatelor finale.