Profesorii pensionați, așteptați cu dosarele de pensie pe 3 septembrie. 109 olteni părăsesc catedra

117

109 cadre didactcie din Olt pun punct carierei didactice începând cu data de 1 septembrie, alți 87 pensionabili obținând acordul IȘJ Olt pentru a mai preda. Casa Județeană de Pensii Olt a transmis astăzi precizări referitoare la data acordării drepturilor de pensie în situația cadrelor didactice titulare.

87 de cadre didactice din Olt care au împlinit vârsta de pensionare, vor preda în cotinuare la catedră și în anul școlar 2018- 2019. Inspectoratul Școlar Olt a primit 92 de cereri de la personal didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și dorește menținerea în activitate ca titular în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, potrivit legii. La 1 septembrie, 196 de profesori din Olt împlinesc vârsta de pensionare și 109 dintre aceștia pun punct carierei didactice.

Referitor la data acordarii drepturilor de pensie în situaţia cadrelor didactice titulare, (conform prevederilor Legii nr. 263/2010, coroborate cu cele ale Legii nr. 1/2011), ca urmare a încheierii anului de învăţământ preuniversitar 2017-2018, Casa Județeană de Pensii Olt face următoarele precizări: “personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar, se pensionează la data încheierii anului şcolar, respectiv la data de 31 august a anului curent. În situaţia în care, pentru anul şcolar următor, cadrului didactic titular din învăţământul preuniversitar nu i s-a mai aprobat menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, ulterior datei de 31 august a anului curent, respectiv cu începere de la data de 1 septembrie a anului curent, nu i se mai aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fiind îndreptăţit la obţinerea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă. Întrucât ziua de 01.09.2018 este zi nelucrătoare, în cazul acestor persoane dosarul de pensie pentru limită de vârstă se va depune pe data de 03.09.2018, iar drepturile de pensie se cuvin, se acordă şi se plătesc începând cu data de 01.09.2018.”