Podul feroviar de la Milcov, din nou pe lista Guvernului

466

Guvernul a aprobat ieri indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea podului feroviar de la Milcov, o invesiţie ce se ridică la circa 10 milioane de euro. Podul are o lungime de 379 de metri, lucrările la infrastructura şi suprastructura acestuia, dar şi în albie, urmând a fi executate pe parcursul a trei ani.

Problema podului feroviar de la Milcov se reia, ieri fiind aprobată hotărârea de guvern care prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Pod km 197+557, Linia CF 101 Chitila- Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt”. Acelaşi proiect a mai fost aprobat şi în decembrie 2014. Finanţarea lucrării se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
Proiectul, evaluat la circa 10 milioane de euro, al cărui beneficiar este CFR SA, include lucrări la infrastructura şi suprastructura podului cu o lungime de 379 m, şi în albie (amenajarea şi calibrarea albiei, repararea sau refacerea lucrărilor de protejare a malurilor râului şi digurilor de apărare existente), care se vor întinde pe o durată de trei ani de zile, finanţaţi astfel: în primul an vor fi lucrări de peste 11,63 milioane lei, în al doilea de peste 26 milioane lei, iar în al treilea de peste 5,2 milioane lei.
Potrivit notei de fundamentare a proiectului, intervenţia pentru reabilitarea podului dintre cele două staţii feroviare din Olt este necesară, în urma constatpării mai multor deficient: degradări ale betonului din infrastructură: ciobituri ale muchiilor banchetei cuzineţilor, zidurilor de gardă şi zidurilor întoarse; pete datorate sărurilor depuse de apele din infiltraţii, zone plane de pe care s-a desprins tencuiala; degradări ale sferturilor de con (taluze burduşite, tasate, pietre dislocate, rosturi degradate); degradări ale protecţiei anticorozive şi coroziuni locale la tablierele metalice; nu este asigurată stabilitatea prismei căii la capetele podului”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.
La redeschiderea liniei se va da în funcţie şi instalaţia BLA.