Sute de procese pe fond funciar în Olt

364

Sute de olteni au apelat şi în 2015 la instanţă pentru a le stabili dreptul de proprietate. Pe rolul judecătoriilor din judeţ s-au aflat nu mai puţin de 336 de cauze, iar alte 163 de dosare au fost analizate de către Comisia Judeţeană.

Cele mai multe cauze de anulare/modificare a titulurilor de proprietate, plângeri privind anularea unor hotărâri privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi punerea în posesie sau emiterea de titluri de proprietate s-au aflat pe rolul Judecătoriei Slatina- 186 din totalul de 336 de cauze înregistrate la nivel de judeţ. Judecătoria Balş a avut repartizate 74 de dosare, cea din Caracal 31, iar cea din Corabia 45.
Probleme legate de pământ nu au fost rezolvate numai în instanţă, ci şi de către Comisia Judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere. Aici s-au adresat oltenii pentru verificarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale . Comisia Judeţeană a analizat 163 de dosare, adoptând următoarele categorii de documente: 20 hotărâri de punere în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive; 3 hotărâri privind revocarea unor titluri de proprietate; 5 hotărâri privind modificarea unor titluri de proprietate; 2 hotărâri privind validarea diferitelor amplasamente; 7 hotărâri individuale privind reconstituirea dreptului de proprietate şi efectuarea diferitelor tipuri de operaţiuni ( transferuri, corecturi, radieri, diminuări, etc); o hotărâre de respingere a unei contestaţii; 74 răspunsuri formulate în lămurirea unor probleme ridicate de cetăţeni sau autorităţile locale; 24 returnări de dosare la comisiile locale, pentru diferite completări; 27 răspunsuri către alte instituţii centrale sau locale.