Adeverinţe de la APIA pentru împrumuturile bancare ale fermierilor

196

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează adeverinţe pentru fermierii care doresc să acceseze credite pentru finanţarea activităţii. Pot solicita adeverinţe beneficiarii măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole – Campania 2015, pentru împrumuturi de la băncile care au încheiat convenţii cu APIA.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convenţiile încheiate între APIA – Bancă şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituţiei la adresa: www.apia.org.ro.
Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 şi a solicitat sprijin pentru măsurile de dezvoltare rurală. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată pentru măsurile de dezvoltare rurală, că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată pentru schema de plată unică pe suprafaţă şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Valoarea creditului va fi în cuantum de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. Banca Creditoare acordă beneficiarilor, conform reglementărilor sale interne, credite/facilităţi de finanţare în lei, pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzută în adeverinţa eliberată de APIA. Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.
Fermierii care au accesat credite în baza adeverinţelor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru dezvoltare rurala de la aceeaşi bancă de la care au obţinut creditul anterior.