Salubris, obligată să ridice gunoiul pe categorii

662

Colectarea selectivă a gunoiului a fost introdusă în Slatina în 2006, municipiul trecând apoi la cel mai modern sistem de colectare- în containere îngropate. În 2008 au fost instalate primele 12 astfel de dispozitive „underground” , astăzi, capitala Oltului având 110 spaţii de depozitare subterană a gunoiului, ultimele 25 amplasate în acest an.
Încet-încet, slătinenii au învăţat că trebuie să pună PET-urile în containerul pentru plastic şi metal, sticlele în containerul lor şi tot aşa cu hârtia şi gunoiul menajer.
Deşi costurile implementării unui sistem civilizat de colectare a gunoiului n-au fost mici, rezultatul s-a dovedit până acum aproape nul, din moment ce maşinile care ridică gunoiul golesc containerele împreună, nu separat. Ieri, consilierii locali au aprobat o hotărâre prin care se impune concesionarului serviciului de salubrizare din municipiu, Salubris SA, „colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori din municipiul Slatina”.
Salubris mai asigură şi colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară;organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; sortarea deşeurilor în staţiile de sortare; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, precum şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ.