AJOFM Olt: Termen 6 august pentru absolvenți de a cere șomaj

44

Absolvenții care nu doresc să-și continue studiile sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor locale şi punctelor de lucru din subordine pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de instituţie  în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Fiind considerați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenții din acest an trebuie să se înregistreze la AJOFM Olt pentru a putea obține indemnizație de șomaj, în cazul în care nu vor reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termen de 60 de zile de la absolvire.

,,Conform legislaţiei în vigoare, data limită de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, a ABSOLVENŢILOR DE LICEU PROMOŢIA 2024 CARE NU AU PROMOVAT sau NU AU PARTICIPAT la EXAMENUL DE BACALAUREAT este 06 august 2024. Neînregistrarea până la această dată atrage imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj. Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia si Drăgăneşti Oltˮ, anunță AJOFM Olt.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca, sunt următoarele: actul de identitate;, diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, Curriculum Vitae.

,,Absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat se pot inregistra in evidentele AJOFM Olt in termen de 60 de zile de la  data  de 1 a lunii urmatoare celei inscrise în diploma, dacă în cuprinsul acesteia nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire. Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă şi sunt înregistraţi la AJOFM Olt, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(660 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 330 leiˮ, explică reprezentanții agenției de șomaj.