Start înscrierii primăriilor în Programul Apă-canal prin AFM

83

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că, începând de astăzi, 05 aprilie, ora 10:00 până la 06 mai, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului, unitățile administrativ teritoriale se pot înscrie în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate – Apă-canal.

Pentru anul 2024, bugetul alocat acestui program este de 1,5 miliarde lei. Înscrierea în cadrul programului se va realiza prin intermediul aplicației informatice în limita a 200% din bugetul alocat sesiunii. Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.
Finanţarea se acordă din fondurile alocate regiunilor, în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale din care face parte solicitantul, după cum urmează:
-12.000.000 lei cu TVA pentru UAT cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori;
-20.000.000 lei cu TVA pentru UAT cu o populație cuprinsă între 5.000 – 10.000 de locuitori;
-30.000.000 lei cu TVA pentru UAT cu o populație mai mare de 10.000 de locuitori;
În cazul județelor și asocierilor fără personalitate juridică, finanțarea se acordă în funcție de numărul și categoria UAT cuprinse în proiect, prin însumarea valorilor corespunzătoare