Cererile pentru tichete educaționale de 500 de lei, până pe 5 octombrie

162

În acest an școlar, cererile părinților pentru tichete educaționale de 500 de lei  se depun la școală până pe 5 octombrie.

Pentru a primi tichetele educaționale, venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, trebuiessă fie de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. Lista cu destinatarii finali se actualizează, în cursul anului școlar în care se acordă sprijinul, ori de câte ori situația o impune. Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate.

Tichetutul electronic va putea fi utilizat în anul şcolar în care se acordă.