Cutremurele au impus măsuri la școli: elevii implicați în simulări, clădirile expertizate

68

Cutremurele înregistrare recent au determinat autoritățile să ia măsuri în ceea ce privește unitățile de învățământ. Ministerul Educației a transmis inspectoratelor mai multe directive, printre care realizarea unei situații cu clădirile cu risc seismic, efectuarea mai multor simulări cu elevii și cadrele didactice privind modul de acțiune în situații de urgență și demararea de la începutul anului viitor a expertizării școlilor.

Ministerului Educației a dispus mai multe măsuri imediate vizând limitarea riscului seismic în școli și răspunsul la situații de urgență. Astfel, inspectoratele școlare județene trebuie să se asigure că toți directorii unităților din subordinea Ministerului Educației (CCD, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor, Cluburile Sportive Școlare) vor dispune, până la data de 1 ianuarie 2025, începerea expertizării tehnice a clădirilor cu destinația unități sau instituții de învățământ construite înainte de anul 1978, pentru încadrarea acestora într-o clasă de risc seismic și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție. Expertizele tehnice pentru încadrarea clădirilor și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție vor fi încheiate până la data de 1 iunie 2026.

Totodată, ministerul a cerut o situație defalcată pe județe a clădirilor cu destinația unități de învățământ care sunt expuse riscului seismic și care urmează să fie consolidate sau care se află deja în curs de consolidare seismică, precum și evidența planificării activităților de simulare pentru situații de urgență existente la nivelul fiecărei unități de învățământ din subordine. Potrivit Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior, încheiat între Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, fiecare instituție de învățământ are obligația de a organiza, conform unei planificări realizate la începutul anului școlar, exerciții practice de simulare privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență.

,,Ministerul Educației va dispune, în zilele următoare, următoarele măsuri:

-Diseminare, către inspectoratele școlare județene, în vederea prelucrării și distribuirii în unitățile de învățământ, a surselor oficiale de informare (realizate de DSU, IGSU) cu privire la comportamentul în caz de cutremure și alte situații de urgență.

-Crearea, pe site-ul Ministerului Educației, a unei secțiuni dedicate, care va cuprinde materialele informative diseminate prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București cu privire la măsurile privind comportamentul și protecția în caz de cutremure. În aceeași secțiune, va fi introdusă și planificarea activităților de simulare pentru situații de urgență, transmisă de inspectoratele județene pentru unitățile de învățământ din subordine.,, a transmis ministerul de resort.