Modificări în cadrul procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor / autorizațiilor integrate de mediu

52

Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu trebuie vizate anual, având în vedere Ordinul Ministrului Mediului nr.1150 / 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, anunță APM Olt.

Agenția pentru Protecția Mediului Olt anunță că termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și / sau autorizației integrate de mediu este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

,,Pentru operatorii economici care desfășoară activități pe raza județului Olt, tarifele în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu, se achită în avans prin virament bancar în contul APM Olt RO 93TREZ5065032XXX000341, Cod fiscal 4394668. Solicitarea vizei anuale a autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu de către operatorii economici care desfășoară activități pe raza județului Olt, se poate transmite la APM Olt prin poștă la adresa: str. Ion Moroșanu, nr 3, Slatina, județul Olt și prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa: office@apmot.anpm.ro sau prin fax: 0249 / 423670).  Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație de mediu sau autorizație integrată de mediu deținută de titular. Solicitarea vizei anuale se poate transmite și prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficială a autorității publice pentru protecția mediului sau prin fax). Titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată.,, transmite Dorel Șteomlega, directorul APM Olt.

Conform noului Ordin al Ministrului Mediului nr. 3309 / 2022, pentru a stabili necesitatea verificării amplasamentului, autoritatea publică pentru protecția mediului, va lua în considerare următoarele aspecte :

-au existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat;

-au fost formulate reclamații / sesizări referitoare la activitatea autorizată;

-există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare pentru activitatea autorizată;

-există antecedente în ultimii 3 ani de neîndeplinire a obligațiilor de raportare pentru activitatea autorizată;

-activitatea autorizată prezintă risc crescut de poluare a mediului și altele asemenea.

Noul act legislativ mai prevede că, în cazul în care, în urma verificării documentelor transmise și după caz, în urma vizitei de amplasament, având în vedere aspectele menționate anterior, se constată că activitatea se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația / autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată, în termen de 5 zile lucrătoare autoritatea publică pentru protecția mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale.