90 de ani de bibliotecă publică în Slatina

31

Azi se împlinesc 90 de ani de când în capitala Oltului s-a inaugurat prima Bibliotecă publică. De la instituția cu câteva mii de volume de carte, azi Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” este bibliotecă de tip enciclopedic, ce permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și alte surse proprii de informații, dispunând de 280.000 unități de bibliotecă și fiind deservită de 42 bibliotecari și personal auxiliar.

Biblioteca Județeană Olt aniversează azi nouă decenii de existență. A luat ființă prin dispoziția Prefecturii Județului Olt din 26 octombrie 1931 ca Biblioteca publică din orașul Slatina, sub denumirea de Biblioteca comunală „M.S. Andreean”, după numele institutorului slătinean ce în anul 1913 a donat prin testament primăriei casa sa cu patru camere și o bibliotecă ce cuprindea 2000 de volume pentru înființarea unei biblioteci publice. Rangul de Bibliotecă Județeană l-a primit începând cu anul 1975, în actualul sediu de pe Bulevardul AI Cuza funcționând din anul 1993.
În prezent, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” cuprinde: Secția engleză cu peste 11.000 volume; Punctul de Informare OSIM Slatina; Depozitul Legal Local- regim de sală de lectură cu un fond de carte de 1089 volume, ediții princeps ale autorilor slătineni și din județul Olt, cărți cu autografe, monografii ale localităților din județ; Fond Documentar- regim de sală de lectură cu fond de carte 7900 volume și periodice; Secția copii „Mihaela Dumitrescu”- regim împrumut și sala de lectură cu 26.000 volume; Sala de lectură periodice- 10.200 volume; Sala de lectură fond de bază al bibliotecii- 47.000 volume; Secția împrumut beletristică- 52.478 volume; Secția împrumut carte de specialitate (nonbeletristica)- 45.200 volume; Secția limbi europene- 1200 volume; Secția audio-video „Dinu Lipatti”- documente audio-video 8000 volume.