Profesorii, înapoi pe băncile școlii. Cursuri și în vacanță, organizate de CCD Olt

167
foto: arhivă

Cadrele didactice care vor să se perfecționeze în urma absolvirii unui curs de formare sau au nevoie de credite au la dispoziție cursuri în cadrul Casei Corpului Didactic Olt, iar formarea continuă și în vacanța de vară. Creditele obținute sunt valabile cinci ani.

Conform metodologiei, fiecare cadru didactic este obligat să obţină 90 de credite de la definitivarea în învățământ, în intervale consecutive de 5 ani. De obicei, profesorii participă la cursuri pentru a strânge creditele folositoare în situaţii de pretransfer, restrângeri de activitatea, detaşări, când se face concurs de dosare, participarea la cursuri de formare fiind importantă și la obținerea gradațiilor de merit, dar și la evaluarea anuală pentru obținerea calificativului FB.

Profesorii olteni pot alege să participe la programe de formare în funcție de numărul orelor de curs, cel de credite sau preț, oferta CCD Olt fiind una variată. Programele se derulează și pe timpul vacanței de vară.

CCD Olt anunță începutul înscrierilor pentru cursurile de formare care vor avea loc în perioada august-octombrie 2021, cadrele didactice având la dispoziție patru cursuri: ACCES la educație pentru un viitor sigur, Educație de calitate pentru copiii care provin din medii dezavantajate, Managementul instruirii diferențiate în școală și Profesionalizarea managementului în învățământul preuniversitar. Acestea au 25 sau 30 de credite, se desfășoară online pe durata a 100- 120 de ore și costă 350- 420 lei.

Și pentru noul an școlar, CCD Olt pregătește o ofertă stufoasă, urmând a fi organizate  50 de cursuri. În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2021 – 2022, se organizează selecția formatorilor și a programelor de formare.