CNAS plafonează numărul de paturi destinate spitalelor private

46

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a precizat, astăzi, că dorește să  plafoneze creșterea numărului de paturi pentru care este posibilă coplata, pentru spitalele private. Astfel, numărul de paturi alocate spitalelor private, în regim de contribuție personală, nu va putea crește cu mai mult de 10%, până la sfârșitul anului 2022.

CNAS a făcut precizări, astăzi, cu privire la contractul-cadru cu furnizorii de servicii medicale private, aflat în circuitul de avizare. Astfel, pot fi contractate cu cel mult 10% mai multe paturi decât erau deja contractate de către unitatea medicală la 31 decembrie 2020.

”În contextul  introducerii  contribuţiei personale a pacienţilor care  optează pentru servicii medicale  în regim de spitalizare  acordate în unităţile sanitare private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări, pentru a asigura accesul prioritar al pacienţilor la servicii de spitalizare în sistemul public, a fost propusă plafonarea  creşterii potenţiale a numărului de paturi contractate  de casele de asigurări cu spitalele private.

Astfel,  numărul de paturi contractate în spitale private până la 31 decembrie 2022 nu poate creşte  mai mult de 10%  faţă de numărul de paturi deja contractate în privat, până la data de 31 decembrie 2020. O analiză realizată la nivel teritorial și național arată că procentul anual de creștere a numărului de paturi contractate în spitale private a fost de aproximativ 5%, rezultând astfel o medie de 10% pentru o perioadă de doi ani. Numărul de paturi contractate în spitalele private reprezintă aproximativ 5% din total, iar în urma aplicării acestei plafonări, la data de 31 decembrie 2022, nu poate depăși 5,5% din totalul paturilor contractate la nivel național. Procentul de 10% nu reprezintă o țintă, ci o limitare a unei potențiale creșteri a numărului de paturi în spitalele private, care are rolul de a asigura accesul prioritar al pacienților la servicii de spitalizare fără plata contribuției personale”, a transmis, vineri, CNAS, într-un comunicat de presă.
Reglementarea contribuției personale va contribui la  crearea unui mediu competitiv în sistemul privat, corect şi transparent, potrivit CNAS.
„Implementarea  treptată a contribuției personale  suportate de asigurăți în condițiile acordării serviciilor medicale în cadrul unor furnizori privați aflați în relație contractulă cu casele de asigurări de sănătate , este soluția cea mai bună   prinj care ne asigurăm că   pacienții  nu vor fi afectați,  ci  va aduce  beneficii celor care optează pentru accesarea serviciilor acordate în spitalele private,  oferindu-le predictibilitate asupra costurilor. Practic, scoatem la suprafață  costurile suportate de pacienți in spitalele private aflate în contract cu casele de asigurări și le oferim posibilitatea să aleagă unde vor să fie tratați,   cunoscând  care va fi   valoarea contribuției personale  pe care ar trebui să o suporte  pentru a beneficia de  internare  într-un spital privat. După ce vom analiza efectele  contribuției personale pentru serviciile în regim de spitalizare și vom corecta  eventualele disfuncționalități de aplicare,  anul viitor vom putea extinde implementarea contribuției personale și  pentru unele servicii medicale acordate în regim ambulatoriu pentru specialități clinice și paraclinice, așa cum prevede Legea 95/2006”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.

CNAS a precizat că în absenţa acestei limitări nu se asigură o predictibilitate a numărului de paturi contractate în public şi privat, ceea ce ar putea conduce la distorsiuni importante in furnizarea şi acesul la servicii medicale.

Contribuţia personală reprezintă diferenţa dintre tariful decontat de casa de asigurări şi tariful practicat de spitalul privat, iar pacientul va primi, la cerere  un cost estimativ  al serviciilor de spitalizare. Oferta  va fi valabilă un număr de zile,  astfel încât  pacientul să poată solicita si obține şi alte oferte de la alte spitale, pentru a putea să opteze pentru pe cea care îl avantajează.