Gradul de poluare a Slatinei, monitorizat și din mijlocul municipiului. Noua stație, amplasată pe Aleea Muncii

102

Dacă până acum calitatea aerului din Slatina era monitorizată de pe Grădiște, cu o stație de tip industrial, de acum înainte poluanții atmosferici vor fi prelevați și printr-o stație fixă, de tip fond urban, amplasată în interiorul municipiului, nu la periferie.

A doua stație de monitorizare a poluării Slatinei a fost amplsată în municipiu, pe Aleea Muncii, în curtea corpului B al Liceului Titulescu Slatina, chiar lângă patinoar. Stația de monitorizare a calității aerului (de tip fond urban) a fost furnizată către Agenția pentru Protecția Mediului Olt de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Amplsamentul a fost dat cu folosinţă gratuită pentru o perioadă de 20 de ani Ministerului Mediului.

Noua stație a fost deja pusă în funcțiune. ,,La nivelul judeţului Olt vor funcţiona două staţii automate de monitorizare: o staţie de tip industrial OT-1(str. Grădişte) şi o staţie de tip fond urban OT-2 (Aleea Muncii nr.4). Suplimentarea la nivelul județului Olt cu încă o stație de monitorizare a calității aerului (de tip fond urban), pe lângă cea existentă (de tip industrial), a rezultat în urma analizei efectuate la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, din perspectiva completării în anumite zone a tipului de puncte de prelevare, prin măsurări fixe, pentru o parte din poluanții atmosferici luați în considerare la evaluarea calității aerului”, arată APM Olt.