Oltenii vor plăti cât aruncă prin noul proiect județean de colectare a gunoiului din poartă-n poartă

232

Licitația pentru firma care să se ocupe de colectarea și transportul gunoiului din fiecare localitate a Oltului la depozitul ecologic de la Bălteni se va putea relua, iar ADI ECO OLT a pregătit modificări la regulamentul de aplicare a marelui proiect județean „Sistemul integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”, finanțat POS – Mediu 2007 – 2013. Cea mai important este introducerea instrumentului economic “plătește cât arunci”.

Pe 18 martie 2019, a fost dat ordinul de intrare în funcțiune a depozitului județean de la Bălteni și, după mai multe amânări, Rosal ar fi trebuit să înceapă acțiunea de colectare a gunoiului din poartă în poartă și transport la stațiile de transfer. Cum firma nu a putut demara activitatea în Olt, contractul a fost reziliat, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Olt-Eco urmând să reia licitația.

Până acum,  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Olt” a dat aviz pentru ca de problema gunoiului să se poată ocupa în continuare foștii operatori de salubritate cu care primăriile au avut încheiate contracte înainte de demararea implementării „Sistemul integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”.

În vederea scoaterii din nou la licitație, ADI Eco Olt a introdus în regulamentul de Organizare și Functionare a Serviciului public de Salubrizare a localitatilor din judetul Olt câeva modificări. Astfel, campaniile de strângere a deșeurilor, organizate de diferite entități (ex. ONG) se vor efectua numai cu avizul ADI ECO OLT și al operatorilor implicati ( ex.colectare, sortare). De asemenea, se va permite beneficiarilor servicului solicit aplicarea instrumentului economic “plătește cât arunci” prin reducerea frecvenței de colectare a deșeurilor sau a volumului recipienților. Autoritățile contractante și operatorii au obligația de a stabili de la data încheierii contractelor de delegare pentru operarea SMID Olt o metodologie de implementare a instrumentului economic “plătește cât arunci”.

„Sistemul integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” a fost finanțat Programul Operational Sectorial – Mediu 2007 – 2013 și s-a ridicat la peste 34 milioane de euro. Pe lângă depozitul ecologic de la Bălteni, investiția cuprinde  și o stație de sortare și o stație de tratare levigat, patru stații de transfer în localitățile Caracal, Balș, Corabia și Scornicești, 3722 de platforme de colectare a deșeurilor menajere și 1975 de platforme de colectare a deșeurior reciclabile