Fermierii olteni, așteptați să trimită prin poștă dosarele pentru Programul Usturoiul

83

Fermierii olteni care cultivă usturoi accesând programul guvernamental sunt așteptați să depună dosarele, prin poștă, la Direcţia pentru Agricultură Județeană Olt. Termenul este 15 mai.

Doar 16  fermieri olteni au primit anul trecut sprijin pentru cultivarea usturoiului, pentru anul acesta ministerul de resort îmbunătățind cadrul legal. Sprijinul financiar este de maximum 3000 euro/ha, iar cererile se  se depun până la data de 15 mai inclusiv.

Hotărârea Guvernului nr.202/2020 pentru   modificarea și completarea HG 108/2019  privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din data de 20 martie.

ʺ Perioada de înscriere pentru anul 2020  este cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și  15 mai 2020,inclusiv. Perioada de cerere în care producția de usturoi poate fi valorificată între 1 iulie-20 noiembrie, inclusive. Solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi obținute până la 27 noiembrie 2020,inclusivʺ, transmite DAJ Olt.

Pentru a fi eligibili,solicintanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia “Program susţinere usturoi, anul …, beneficiar numărul …, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului …”; să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa declarată; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii; să facă dovada producţiei realizate  prin documente justificative; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Fermierii nu se vor mai prezenta cu dosarele la direcția agricolă, DAJ Olt anunțând modalitatea de înscriere în program: ʺAvând în vedere starea de urgență instituită la nivel național și măsurile dispuse pentru prevenirea și limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-2019) , respectiv limitarea programului cu publicul,avem rugămintea de a-i îndruma pe solicitanți să transmită dosarul cu documentele aferente prin poștă, urmând ca instituția noastră să vă transmită electronic numărul de înregistrare din registrul unic. Pentru o mai buna comunicare, în această perioadă, solicitanții să ne transmită un număr de telefon, la care pot fi contactați. Reprezentanții DAJ Olt, în baza cererii, a declarației pe propria răspundere și în baza notificării scrise a solicitanților, transmisă prin e-mail, fax sau poștă, verifică existența culturii și evaluează producția înainte de recoltare.ʺ.

Datele de contact sunt: telefon 0249430538; fax 0249.416538; e-mail:dadr.ot@madr.ro sau director.executiv@dadr.ro.