Biblioteca Judeţeană Olt angajează trei șefi de serviciu

217

Biblioteca Județeană „Ion Minulescu“ a scos la concurs trei posturi de șef serviciu. 17 martie este termenul limită pentru depunerea dosarelor de către candidații interesați.

Biblioteca Județeană Olt recrutează șefi de serviciu la Serviciul Financiar – Cantabilitate Resurse Umane, Informatizare, Biblionet și Administrativ, Serviciul Relații cu publicul, Comunicarea Colecțiilor, Activități Culturale și Asistență Metodică și Serviciul Dezvoltarea, Evidența și Prelucrarea Colecțiilor.

Pentru primul post se cer studii superioare în domeniul științelor economice, studii de masterat, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 5 ani și certificate de perfecționare profesională în domeniul financiar- contabil. Pentru celelalte posturi se cer studii superioare, vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani și certificat de absolvire curs de biblioteconomie – modulul I și modulul II.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 martie – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.