Facultățile de la Slatina, în plin calendar de înscrieri. 49 locuri fără taxă, restul cu taxe de până la 3200 lei/an

1435

Slătinenii și cei din zonele apropiate capitalei județului pot urma studiile superioare la două facultăți, filiale ale USAMV București și Universitatea Pitești. Oferta de școlarizare pentru anul universitar 2019- 2020 cuprinde 635 de locuri.

Facultățile de la Slatina se află în plin calendar de înscrieri. La Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, filială a Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară București, admiterea se face în perioada 12- 26 iulie. La Inginerie Economică, învățământ la zi, pentru anul universitar următor sunt disponibile 35 de locuri subvenționate și 65 de locuri cu taxă, studenții putând beneficia de burse de studiu sau burse sociale. La fără frecvență, sunt disponibile 225 de locuri cu taxă la Inginerie Economică și 250 de locuri cu taxă la Inginerie Economică și Management în Alimentație Publică și Agroturism.

Taxele de școlarizare pentru învățământul cu frecvență sunt de 3200 lei- anul I și 2600 lei- anii II-IV, în timp ce la FF sunt de 3000 lei- anul I și 2600 lei- anii II-IV.

Înscrierile la Facultatea de Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie, filială a Universității din Pitești, se fac în două etape pentru Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar: 10- 31 iulie și 2- 18 septembrie.

Capitalei Oltului îi sunt alocate 60 de locuri la zi, din care 14 fără taxă și 45 cu taxă. Taxa de școlarizare este de 3200 d elei, plătibilă în două tranșe.