Angajări la Cadastru Olt. Se caută 10 asistenți registratori și referenți

268

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt recrutează în această perioadă 10 angajați noi, majoritatea posturilor fiind destinate debutanților. 19 decembrie este data limită pentru depunerea dosarelor.

10 asistenți registratori și referenți recrutează OCPI Olt, dintre care 8 debutanți. Instituția a scos la concurs posturile pentru începutul anului viitor, posturile fiind cu încadrare pe perioadă nedeterminată. Se caută la Serviciul Publicitate Imobiliară: trei asistenți registratori debutanți pentru Birourile de Relații cu Publicul din localitățile Balș, Caracal, Corabia (studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără vechime în muncă); 3 referenți debutantți – câte un post pentru fiecare birou (studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără vechime în muncă); 1 asistent registrator principal gradul II –la BCPI Slatina (studii universitare cu diplomă de licenţă, profilul științe juridice – specializarea drept, vechime în specialitate minim 6 luni: 2 asistenți registratori principali debutanți – la BCPI Slatina (studii universitare cu diplomă de licenţă, profilul științe juridice – specializarea drept, fără vechime în specialitate). La Serviciul Cadastru, unitatea are nevoie de un consilier cadastru gradul II (studii universitare cu diplomă de licenţă– specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi cadastru, vechime în specialitate minim 6 luni).

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 decembrie -data limită pentru depunerea dosarelor, 3 ianuarie – proba scrisă, 8 ianuarie – interviu.