Mariana Gheorghe, Marilena Donciu și Carolina Guraliuc, cele mai mari punctaje pentru gradațiile de merit

820

312 cadre didactice și personal auxiliar din județul Olt au solicitat în acest an gradații de merit, la nivelul județului fiind disponibile 230. IȘJ Olt a afișat punctajele, până pe 23 iulie nemulțumiții putând depune contestații. 17 candidați au obținut la evaluare peste 100 de puncte.

În sesiunea 2018, numărul de locuri disponibil la nivelul județului Olt pentru gradații de merit este de 230, dintre care 205 pentru personalul didactic de predare, 8 pentru personal didactic de conducere și 17 pentru personal didactic auxiliar. Gradația de merit se poate acorda anul acesta pentru un punctaj minim de 65 puncte, cu încadrarea în numărul de gradații repartizat pentru fiecare disciplină/categorie de personal/domeniu. IȘJ Olt a publicat punctajele candidaţilor, iar contestațiile se pot depune începând de astăzi până pe data de 23 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie.

Deși mulți candidați și-au acordat la autoevaluare punctaje peste 100, la evaluare comisia a punctat cu 100 puncte și peste 100 de puncte nu mai puțin de17 dosare. Cele mai mari punctaje au fost obținute de: inspectorul școlar general adjunct Mariana Gheorghe- 108 puncte, specialitatea Drept, 31 de ani vechime în învățământ cu catedră la Liceul Teoretic Petre Pandrea Balș; Marilena Donciu- 107 puncte, specialitatea psihologie, 18 ani vechime, CJRAE; Carolina Guraliuc- 106,5 puncte, chimie/fizică, 32 ani vechime, CNV. N. Titulescu Caracal.

Condițiile pentru solicitarea gradației sunt: calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată, nicio sancțiune disciplinară/penală în perioada pentru care se realizează evaluarea şi performanţe deosebite în: inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la competițiile școlare recunoscute de MEN/IȘJ/IȘMB în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerințe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune.

Au dovedit cu acte că merită gradații 289 cadre didactice, dintre care, cu excepția liderilor de punctaje menționați, au mai fost evaluați cu peste 100 de puncte: Mariana Mihai (biologie, CN R.Greceanu), Tudoran Fănica (discipline tehnice, CA D. Petrescu Caracal), Brânaru Ionela (discipline tehnice, Școala Morunglav), Cătănoiu Camelia (informatică, CN I. Minulescu), Olteanu Cristina (informatică, LT P. Pandrea), Kovacs Carol (informatică, CN I. Minulescu), Dorinel Bogeanu (înv. special, Educație incluzivă Balș), Buciu Lorența (înv. special, Ed. Incluzivă Balș), Șerban Claudia (înv. primar, Școala 2 Caracal), Voica Mariana (înv. primar, LPS), Cristina Mihuț (franceză, LPS), Gabriela Constantinescu (lb. română, E.Ionescu Slatina), Ionescu Christian (lb. română, CN. I Minulescu) și Lișteveanu Mariana (română, CN R Greceanu).

Cadrele didactice ce vor obține gradații vor primi de la 1 septembrie, pentru următorii cinci ani de zile, încă 25% din salariul de bază în plus la venitul salarial.

Lista gradații Olt, sesiunea 2018: