Pentru a evita sute de incendii, ISU Olt avertizează: 50.000 lei, amenda maximă pentru arderea miriștilor și vegetației uscate!

208

561 de incendii de miriște și vegetație uscată au stins anul trecut pompierii olteni, iar anul acesta, deși acțiunile de curățare a miriștilor nu au început încă fiind culturi pe câmp deja s-au înregistrat aproape 20. ISU Olt atrage atenția că arderea miriștilor și vegetației uscate fără respectarea unor norme se sancționează drastic.

NU este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi arderea vegetaţiei pajiştilor permanente decât în caz de necesitate (combaterea dăunătorilor), nerespectarea acestei obligații fiind sancționată cu amenzi între 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice. De asemenea, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

„În această perioadă a anului, cetățenii desfășoară cu o mai mare frecvență acțiuni de curățare și ardere a miriștilor sau a resturilor vegetale de pe terenuri agricole sau din gospodăria proprie. Astfel de acțiuni, voluntare sau involuntare, pot duce de multe ori la izbucnirea unor incendii de amploare și chiar la pierderi de vieți omenești. Reamintim cetățenilor, instituțiilor și operatorilor economici că este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, stabileşte că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.”, atenționează sublocotenent Alin Băsășteanu, purtătorul de cuvânt al ISU Olt.

În condiţiile în care este necesară arderea miriștilor pentru combaterea dăunătorilor și au fost obţinute aprobările necesare, pompierii informează că arderea vegetației uscate se face cu respectarea următoarelor măsuri:

  • condiţii meteorologice fără vânt;
  • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
  • izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
  • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
  • asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
  • asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
  • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Anul trecut, ISU Olt a intervenit la 561 de incendii de miriște și vegetație uscată, iar anul acesta deja numărul intervențiilor tinde spre 20.