Finanțare nerambursabilă pentru proiectele ONG-urilor

137

Proiectele culturale, de sport sau viață sănătoasă ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care aduc locuitorilor Oltului starea de bine pot primi finanțare nerambursabilă din partea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Lansarea apelului de proiecte va fi pe 23 aprilie.

Nu numai din partea primăriilor pot beneficia de finanțarea proiectelor oltenii cu idei care doresc să uimplementeze proiecte, ci și din partea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Împreună cu Kaufland România, FDSC a lansat programul de finanțare ce va oferi organizațiilor neguvernamentale din România granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro, pe parcursul anului 2018.

Denumit #ÎNSTAREDEBINE, programul va oferi sprijin organizațiilor din toată țara să deruleze proiecte sustenabile pentru România și care răspândesc în comunitatea lor și aduc beneficiarilor „starea de bine”. Programul se adresează tuturor asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care dezvoltă proiecte în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă, valoarea maximă a finanțării acordate pentru un proiect fiind de 235.000 lei (aproximativ 50.000 euro).

Aplicațiile se depun online, în cadrul a trei sesiuni de depunere ce vor avea loc în lunile aprilie, iunie și august, iar primul apel de proiecte se va deschide pe data de 23 aprilie până pe 4 mai. Câștigătorii vor fi anunțați la începutul lunii iunie, iar semnarea contractelor de finanțare cu cțlștigătorii se va face pe 25 iunie. Data limită până la care se pot implemneta proiectele este 28 februarie 2019.

Pot fi depuse proiecte culturale , care să stimuleze expunerea şi implicarea cetăţenilor de toate vârstele în activități culturale, creaţia culturală sau care să contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană; proiecte care să crească participarea membrilor comunităţii la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii; proiecte care implică cetățeni de toate vârstele în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare sau activități educaționale, abordând tematici precum nutriție, exercițiu fizic, sănătate mintală, sănătatea relațiilor și comportament sexual și consum de substanțe (tutun, alcool, droguri etc).