În 2018, prefectul merge în fiecare primărie: întâlniri de lucru cu bugetarii, audiențe cu cetățenii

187

Dacă nu vin primarii, funcționarii și cetățenii la prefect, se duce prefectul la ei. În 2018, reprezentantul Guvernului în teritoriu bifează o premieră privind armonizarea relației dintre cetățean și administrația publică. Silviu Neacșu va organiza întâlniri de lucru cu primarii, instituțiile publice deconcentrate și cetățeni în sediile primăriilor din județ.

„În cursul anului 2018, vor fi organizate întâlniri de lucru ale Instituției Prefectului – Județul Olt și instituțiilor publice deconcentrate cu primarii și angajații autorităților administrației publice locale, precum și susținerea de audiențe cu cetățenii. Prin această acțiune dorim o armonizare a relației dintre cetățean și administrația publică, prin informarea directă asupra serviciilor furnizate de către instituțiile publice, precum și identificarea principalelor probleme administrative cu care autoritățile administrației publice locale se confruntă. Fiecare instituție publică participantă va prezenta problemele întâmpinate cel mai frecvent și, implicit, clarificarea acestora, pentru ca cetățenii să beneficieze la timp de servicii publice de calitate.„, a anunțat Monica Țone, purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului județului Olt.

Astfel  prefectul Silviu Neacșu se va deplasa în teritoriu, o primă întâlnire fiind organizată pe 22 ianuarie cu primarii din zona orașului Corabia și cu personalul din cadrul Primăriei orașului Corabia, urmând ca de la ora 10.00 să se desfășoare audiențe cu cetățenii la sediul Primăriei orașului Corabia.

Tot pe 22 ianuarie, ședința Colegiului Prefectural se va desfășura, în data de 22 ianuarie 2018, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Corabia.

Considerăm că prin această acțiune, cu caracter de noutate la nivelul Colegiului Prefectural, analiza stadiului implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivelul localităţilor va conduce, cât mai clar, la identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, dar și autoritățile locale, propunând astfel măsuri reale în vederea îmbunătăţirii activităţii. Întâlniri în teritoriu ale Colegiului Prefectural vor avea loc pe tot parcursul anului 2018, la lucrările acestuia urmând a fi invitați și primarii localităților din zonele respective.”, mai spune Țone.

Pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural din 22 ianuarie 2018 se vor regăsi:

  • Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt în anul 2017;
  • Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, la nivelul lunii decembrie 2017, în județul Olt, conform Hotărârii Guvernului nr.640/2017;
  • Stabilirea programului orientativ al şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural pentru anul 2018;
  • Informare privind proiectele autorităţilor administraţiei publice locale finanţate din fonduri europene şi de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale;
  • Lucrările de întreţinere executate pe drumurile naționale din judeţul Olt în anul 2017 și valoarea acestora, precum şi lucrările ce urmează a fi executate în anul 2018 și suma estimativă a acestora;
  • Atribuții și responsabilități privind gestionarea fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.