Patru specii de pe Valea Oltului inferior, protejate cu fonduri europene

416

Egreta mare, cormoranul mic, dumbrăveanca și sfrânciocul cu fruntea neagră vor fi protejate cu ajutorul fondurilor europene. Proiectul se află în faza de licitații.

Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire și hrănire în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit, identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile dependente de mediul acvatic, monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit, investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi terenurile agricole din sit,  monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor şi controlul regulat la calităţii apei, dar și alte aspecte urmărește proiectul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin implementarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior”, implementat de Agenția pentru Protecția Mediului Olt în parteneriat cu Asociația pentru o Românie Deschisă Craiova.

“Activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui proiect vizează conservarea biodiversității, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în ariile naturale protejate din județul Olt, cât și îmbunătățirea calității habitatului de hrănire pentru speciile de păsări: egreta mare (Egretta alba), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), dumbrăveanca (Coracias garrulous), sfrânciocul cu fruntea neagră (Lanius minor). Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, are un buget de 5.552.412,00 lei, din care 4.684,692,04 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă prin FEDR, 826,032.06 lei de la bugetul de stat și 678.30 lei contribuție APM Olt.”, declară Dorel Șteomlega, directorul APM Olt.

Perioada de implementare a proiectului este între 1 iulie 2017 – 30 iunie 2020, până la finele anului trecut fiind lansate licitațiile pentru servicii și produse. Proiectul include și activități de informare-conștientizare a comunităților în scopul adoptării comportamentelor prietenoase față de mediul înconjurător și stimulării interesului pentru protejarea naturii.