Cea mai veche biserică din Slatina revine, pe bani europeni, la forma de acum 130 de ani

566

Construită în urmă cu 375 de ani de vistiernicul domnitorului Matei Basarab, cea mai veche biserică din urbe își va recăpăta strălucirea de altădată grație unui proiect cu finanțare europeană. Contractul a fost semnat, iar Parohia Sfânta Treime a anunțat începerea activităților proiectului.

Biserica Domnească de la Slatina, cunoscută în municipiu drept Sfânta Treime, clădire monument istoric, va fi consolidată și restaurată cu fonduri europene, astfel încât arhitectura să se reîncadreze în cea specifică bisericilor din perioada domnitorului Matei Basarab, când a fost ctitorită de către vistiernicul acestuia, Ghenea Brătășanu.

Construită în formă de navă, biserica este cea mai veche din municipiu. Documentele istorice menționează că Biserica Domnească a fost zidită în jurul anilor 1641-1645, de Ghenea Brătășanu și soția sa Florica. În anii 1784 și 1886, lăcașul de cult a suferit lucrări de refacere și reparare, pictura din cadrul său datând din anul 1851. Dărâmată de turci în 1771, biserica a fost refăcută din temelii în 1784 fiind reparată radical în 1886, când pierde foarte mult din aspectul original. S-au păstrat din vechea biserică pisania în limba slavonă și un clopot. În cercetarea sa istorică despre boierul Ghenea Țucală Brătășanu, publicată în revista „Memoria Oltului”, profesorul Ion Tâlvănoiu arată că „biserica adăpostește și mormântul acestui boier. Piatra sa de mormânt a avut o inscripție care astăzi este ilizibilă datorită trecerii timpului ori poate mai degrabă răzbunării semenilor care l-au ucis pe Ghinea vistierul și pe Radu Vărzaru armaș urmare a neplății lefurilor”.

Parohia a anunțat începerea activităților proiectului de consolidare și reastaurare, proiect implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul dezvoltării Regionale și ADR SV Oltenia și se va derula până pe 31 august 2-19. Valoarea proiectului este de 5,9 milioane lei.

Turlă nouă, jos turnul clopotniță

Proiectul se canalizează pe restudierea soluției de închidere/ deschidere pridvor, tencuieli de epocă/ pictură murală și intervenții privind conservarea, restaurarea și consolidarea picturii valoroase, refacerea picturii după îndepărtarea celei nevaloroase și integrarea cromatică.

Acesta propune: desființarea turlei clopotniță și aducerea cotei pereților exteriori, prin demolare, la cota cornișei bisericii de înainte de 1886; refacerea turlei peste naos astfel încât aceasta să se încadreze în arhitectura specifică bisericilor din perioada lui Matei Basarab; deschiderea pridvorului; înlocuirea șarpantei, învelitoare și refacerea ferestrelor prin aducerea la starea inițială; refacerea pardoselilor din piatră naturală; înlocuirea tâmplăriei și instalațiilor; restaurarea picturii pe baza unei expertize de specialitate, asigurarea cu instalații antiefracție și antiincendiu, dotare cu instalații de sonorizare și iluminat arhitectural. Turla nouă va fi construită pe stâlpi din beton armat.