Toţi directorii şcolilor, evaluaţi începând de astăzi

150

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a demarat evaluarea finală a activităţii desfăşurate pe parcursul anului şcolar trecut de către directorii plini şi adjuncţi ai tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ. Graficul şedinţelor Consiliului de Aadministraţie al IŞJ Olt a fost aprobat, până pe data de 20 septembrie fiind stabilite calificativele.

Astăzi, primii 37 de directori plini şi adjuncţi ai unor unităţi şcolare din judeţ au intrat în evaluarea activităţii. Consiliul de Administraţie al IŞJ Olt  stabileşte punctajele şi acordă calificative pentru activitatea managerială desfăşurată de directorii şi directorii adjuncţi de şcoli, licee, Palatul Copiilor şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. Evaluarea este realizată de o comisie pe baza fişelor de (auto)evaluare, a rapoartelor argumentative şi a rapoartelor de etapă.

În procesul de evaluare pot fi luate în considerare şi rezultate ale altor evaluări externe din perioada analizată prin diferite tipuri de inspecţie (inspecţie şcolară, evaluare instituţională, rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Educaţiei Naţionale, note informative etc.).

Evaluarea se întinde la nivelul judeţului până pe data de 20 septembrie, fiind notată cu calificative activitatea a 170 de directori.

Sunt evaluaţi acei directori care au ddeţinut funcţia de conducere minimum 90 de zile. Cei evaluaţi pot primi: 85 – 100 puncte pentru calificativul “foarte bine”; 70 – 84,99 puncte- calificativul “bine”; 60-69,99 puncte-  calificativul “satisfacator”, situatie in care va avea loc monitorizarea şi evaluarea la un interval de 3-6 luni; sub 60 puncte- calificativul “nesatisfacator”.

Notarea cu calificativul Nesatisfăcător aduce eliberarea din funcţie.