Atenţie, patroni! ITM vine în control, sancţiunile ajungând la 20.000 de lei pentru fiecare angajat

361

Inspectorii de muncă olteni pornesc în control şi informare la societăţile din judeţ, pentru a-i familiariza pe patroni cu noile modificări legislative privind munca la negru.

Nu mai riscă închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă penală pentru cinci persoane angajate la negru, însă riscă amenzi mult mai mari, de 10.000 de lei sau 20.000 de lei pentru fiecare angajat ilegal. Legislaţia privind contractele individuale de muncă a fost modificată recent, iar ITM Olt anunţă demararea unei acţiuni de informare şi control a patronilor de pe raza judeţului. “Având în vedere noile modificări legislative, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va demara în perioada imediat următoare o campanie de informare, conştientizare şi control la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului nostru, în special la cei care au înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor contracte individuale de muncă cu timp parţial, precum şi în domeniile de activitate în care incidenţa muncii nedeclarate este crescută (construcţii, pază şi protecţie, comerţ, prestări servicii şi altele). Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.53/2017, act normativ în vigoare începând cu 07 august 2017, s-au adus modificări şi completări la Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.”, anunţă inspectorul Şef al ITM Olt, Cristian Ungureanu.

Angajatorii trebuie să ştie că sancţiunile pentru munca nedeclarată sunt:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • încălcarea prevederilor de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc, cu amendă de 10.000 lei.

Prin noua OUG, dispoziţiile art. 16 din Codul Muncii au fost completate cu obligaţia angajatorului de a încheia contractul individual de muncă, de a-l înregistra în registrul general de evidenţă al salariaţilor şi de a-l transmite la inspectoratul teritorial de muncă anterior începerii activităţii. De asemenea, angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc, precum şi evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.