Primăria Drăgănești face angajări. Află ce posturi sunt scoase la concurs

695

Administrația locală din Drăgănești scoate la concurs, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției, mai multe posturi. Șase dintre acestea sunt de consilier iar unul de referent. Cei interesați să participe la concurs vor trebui să-și depună dosarele până pe 26 iulie. Cele două probe ale concursului vor fi organizate la început de august, pe 8 și, respectiv, 11 . Bibliografia este afișată la sediul administrației locale.

Cele șase posturi de consilier sunt pentru: Compartimentul salarizare, Serviciul de Buget -Finanțe, Achiyiziții Publice și Resurse Umane, aiar cel de referent superior pentru Compartimentul Contabilitate.

Condițiile de participare la concurs diferă de la un post la altul. Astfel, cei interesați de postul de consilier în cadrul Compartimentului de Salarizare și Resurse Umane trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau ştiinţe administrative și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an. Persoanele interesate de aceiași funcție dar în cadrul Compartimentului de Buget-Finanțe trebuie să fie absolvent  destudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an. Pe postul de consilier debutant nu se solicită vechime. Pentru cei interesați de ocuparea postului de referent în cadrul Compartimentului Contabilitate sunt necesare studii medii, absolvite eu diplomă de bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum nouă ani.

Angajarea ceor care vor trece de examenele organizate se face pe perioadă nedeterminată.

Cei interesați să obțină informații suplimentare sau bibliografia de concurs se pot adresa reprezentanților instituției situate Drăgănești-Olt , pe strada N. Titulescu la numărul 150 sau la telefon 0249/465.815.