„EU SUNT SĂNĂTOS! TU VREI SĂ FII SĂNĂTOS?“

103
The teenager refuses a cigarette

Sub  genericul „EU SUNT SĂNĂTOS! TU VREI SĂ FII SĂNĂTOS?“, Instituția Prefectului – Județul Olt în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt și Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează un proiect de promovare a sănătății, care include activităţi de educaţie și de promovare a unor schimbări comportamentale pentru un stil de viaţă sănătos.

Acest proiect  se adresează elevilor din învățământul preuniversitar și are drept obiectiv general îmbunătățirea stării de sănătate, prin informare specializată și completă, desfășurându-se pe două direcții de acțiune.Prevenirea efectelor negative ale consumului de alcool și tutun, aceste acțiuni se adresează elevilor din învățământul gimnazial și liceal, iar pentru cei din învățământul primar se va avea în vedere o altă direcție, educație pentru o poziție sănătoasă, ținuta corectă a corpului.

Pentru identificarea factorilor care influențează sau care pot influența consumul de tutun și alcool, astfel încât să se poată interveni aplicat pentru corectarea acestor obiceiuri nesănătoase, în cadrul primei acțiuni va fi aplicat și un chestionar de specialitate.

Chestionarul, completat sub anonimat, cuprinde întrebări cheie în evaluarea situației amintite, astfel încât, pe baza informațiilor furnizate, se poate monitoriza tendința consumului de alcool și tutun în rândul tinerilor, cunoașterea acestui fenomen ducând la identificarea priorităților de acțiune în timp real.

Obiectivele specifice ale parteneriatului ce se au în vedere printre altele se rezumă la îmbunătățirea nivelului de cunoştiinţe al elevilor, crearea de deprinderi sănătoase, informarea elevilor privind importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătosă, încurajarea cadrelor didactice în alegerea educaţiei pentru sănătate ca activitate extracurriculară sau opţională, conştientizarea asupra efectelor negative ale consumului de alcool și tutun, educația pentru o poziție sănătoasă – ținuta corectă a corpului, identificarea factorilor care influențează sau care pot influența consumul de tutun şi alcool la vârste fragede, creșterea calității modului de aplicare a măsurilor preventive.

Acțiunile se vor derula pe parcursul anului școlar 2016 – 2017 în unități de învățământ din toate zonele județului, atât din mediul urban, cât și din cel rural, grupul țintă fiind reprezentant de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceeal.

Membrii echipei de proiect consideră că prin implementarea acestuia se vor obține rezultatele ce vizează reducerea consumului de alcool și tutun în rândul adolesenților, cresterea gradului de informare cu privire la consecințele sociale și de sănătate ale consumului de alcool și tutun, dezvoltarea abilităților de a se implica în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea în acest sens, crearea unor alternative viabile la consumul de alcool și tutun prin atragerea elevilor în activităti de petrecere a timpului liber, identificarea factorilor de risc implicaţi în consumul de tutun şi alcool la vârste fragede, adoptarea unei ținute corecte a corpului și adoptarea unui comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută.