Lucrări la clădirile DGASPC, pentru a se alinia normelor ISU

334

Pentru a putea asigura siguranța beneficiarilor din Centrul de Îngrijirea și Asistență Socială din Șopârlița, dar și  a persoanelor care își desfășoară activitatea în clădirea fostului Centru de Plasament “Zorile” din Slatina, consilierii județeni au aprobat demararea unor investiții pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Cele două clădiri sunt construcții vechi și care nu îndeplinesc actualele norme pentru obținerea avizului ISU.

În prezent în clădirea fostului Centru de Plasament “Zorile” din Slatina se află Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Serviciul Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt, Școala de Arte și Meserii și Centrul de zi pentru persoane vârstnice.

În raportul Direcției Tehnice și Investiții din Cadrul Consiliului Județean se arată că:”s-a constatat că cele trei corpuri de clădire  nu îndeplinesc în totalitatea cerințele de securitate la incendiu”. Mai exact în aceste clădiri, în caz de pericol, evacuarea se face greoi, iar în caz de incendiu nu există hidranți interiori. Investițiile propuse pentru aceste clădir se ridică la suma de  peste 300.000 lei și se preconizează că lucrările vor dura opt luni.

O altă clădire ce aparține tot Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și care necesită tot astfel de lucrări  este cea a Centrului de Îngrijire și Asistență Șopârlița. Ugentarea lucrărilor la această clădire este necesară, dat fiind că aici sunt cazate persoane cu dizabilități, majoritatea neputând să se deplaseze singure.

 Potrivit aceluiași raport al CJ Olt:”clădirea nu asigură în condiții de siguranță evacuarea persoanelor în caz de incendiu.(…)Nu sunt realizate m[suri de limitare a propag[rii incendiului(…).Nu asigură condițiile de siguranță penytru evacuarea persoanelor cu dizabilități, fiind necesar mărirea gabaritului ușii între holuri la 0,90m. (…)schimbarea sensului de deschidere a celor trei uși de acces în clădire”. În această clădire există și saloane care nu corespund destinației pentru persoanele cu handicap. Se are în vedere efectuarea anumitor lucrări și la clădirea cantinei, dar și la rezervă.

Valoarea lucrărilor ce vor avea loc la centrul din Șopârlița se ridică la suma de peste 450.000 lei  și vor dura opt luni.

Potrivit legislației în vigoare, pentru obținerea avizului ISU aceste clădiri trebuie aliniate la normele actuale până la sfârșitul anului.