35 de profesori pensionabili rămân la catedră în Olt în anul școlar 2023- 2024. CA al IȘJ Olt a respins doar o cerere

331

Inspectoratul Școlar Județean Olt a aprobat menținerea în activitate în anul școlar următor a 35 de cadre didactice care au vârsta standard de pensionare împlinită la data de 1 septembrie 2023. Un singur solicitant a fost respins.

La finele acestui an școlar, 35 de cadre didactice din Olt care îndeplinesc condițiile legale de pensionare vor rămâne în continuare la catedră. Se va pensiona doar un profesor din cei care au optat să predea, pentru care nu a fost aprobată menținerea în activitate ca titular și în anul școlar 2023/ 2024. Consiliul de Administrație al IȘJ Olt a validat listele în ședința de ieri, 26 ianuarie .

Validati_prelungire_activitate.pdf (isjolt.ro)

Cadrele didactice care au solicitat și cărora li s-a aprobat menținerea în activitate predau: 14 în învățământul liceal, 13 învățământ primar, 4 preșcolar și 4 primar/ gimnazial. Cei mai mulți dintre cei care au primit aviz să-și continue activitatea la catedră sunt învățători- 13, urmați de profesori de educație fizică și sport- 7.

Lista cadrelor didactice care au solicitat şi cărora li s-a refuzat menținerea în activitate ca titular în anul școlar viitor cuprinde doar un profesor de geografie, de la Liceul Tehnologic Scornicești.