74 de profesori din Olt au PROMOVAT examenul de DEFINITIVAT. Nicio notă de zece în județ

163

Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale obținute la examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar de profesorii care doresc obținerea dreptului de practică în învățământul preuniversitar. Dacă la nivel național rata de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfășurării probei scrise , este 70,80%, la nivelul județului Olt este 69,2%.

Rezultatele obținute de candidați la Definitivat au fost publicate astăzi, 27 iulie, pe site-ul dedicat.

La nivelul județului Olt au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, 74 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Nepromovați sunt 33 de candidați. Dacă la nivel județean niciun candidat nu a obținut nota 10 (comparativ cu Cluj- 17 note maxime și Prahova- 8), note între 9,5- 9.99 au obținut 6 candidați.

Contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 27 iulie și joi, 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează în data de 4 august .