Mâine este ultima zi în care APIA mai primește cereri de sprijin, în contextul crizei generate de pandemie

68

12 mai termenul limită pentru depunerea cererilor pentru cele trei forme noi de sprijin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Până mâine, 12 mai, mai primește APIA cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat: susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin; susținerea activității crescătorilor din sectorul suin; susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022.
Cererile și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la:
– Centrele APIA pe raza cărora au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
– Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
– Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot transmite si prin poștă, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.