33 de profesori pensionabili vor preda în școlile din Olt și anul viitor

351

Inspectoratul Școlar Județean Olt a aprobat în ședința Consiliului de Administrație de ieri, 31 ianuarie, aprobarea menținerii în activitate și în anul școlar viitor a majorității cadrelor didactice pensionabile care au solicitat  prelungirea activității la catedră.

În anul școlar 2022- 2023, vor preda la școlile din județ 33 de profesori pensionabili, după ce Consiliul de Administrație al IȘJ Olt le-a aprobat cererile de menținere în activitatea de titulari până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani raportată la 1 septembrie 2022. Cei mai mulți sunt învățători, urmați de profesori de educație fizică și sport, dar și profesori de matematică, fizică, educatoare, pedagogie și altele. Lista cu profesorii care rămân la catedră poate fi consultată aici:
https://isjolt.ro/wp-content/uploads/2022/01/Lista_admisi.pdf

O singură solicitare a fost respinsă (catedră incompletă) urmând să se pensioneze la finele anului școlar un profesor de matematică de la Liceul Petre Pandrea Balș.
În acest an școlar, predau la unitățile de învățământ din județul Olt 24 de profesori pensionabili.
Potrivit legii, se pot pensiona la data de 1 septembrie cadrele didactice femei cu vârsta de 61 de ani şi 11 luni, stagiul complet de cotizare de 31 de ani şi 11 luni, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare, iar bărbații la de 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi doresc  să predea în continuare pot solicita acest lucru încă trei ani peste vârsta de pensionare. Poate fi menținut în activitate ca titular până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2022 împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul „Foarte Bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 (cinci) ani școlari încheiați.