Populația județului se află printre cele mai îmbătrânite din țară, Oltul ocupând poziția a IV-a. Ca și cum nu ar fi suficient, se constată și o tendință de reducerea accentuată a acesteia.  Tendința de scădere, dar și de îmbătrânire a populației este mai pregnantă în mediul rural. Potrivit statisticilor oficiale, în mai multe localități rurale scăderea populației a fost de peste 20%. Singurele localități rurale în care s-a constatat o creștere a numărului de cetățeni sunt cele din jurul Slatinei.