Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt desfășoară în această perioadă o acţiunea de verificare a modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în activităţile specifice din agricultură. Verificările vor ține cont de specificul fiecărei activități. Obiectivele controalelor sunt reprezentate de informarea și conștientizarea angajatorilor cu privire la obligativitatea respectării normelor legale.