Cadastru și cărți funciare GRATUITE pentru cetățenii din 18 comune din Olt

1606

Locuitorii din 18 comune oltene vor beneficia de cadastru și cărți funciare realizate gratuit. Serviciile au finanțare europeană și au fost scoase la licitație.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 297 de unități administrativ-teritoriale din 37 de județe.

,,Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), iar finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea unui  contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA). Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Astfel, la această procedură pot depune oferte toți operatorii economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2021.„, a anunțat Ministerul Dezvoltării, Lucărrilor Publice și Administrației.

Printre cele 297 de localități pentru care au fost demarate procedurile de atribuire se nuără și 18 din județul Olt. Cea mai mare suprafață va fi cadastrată în comuna Găneasa.

 1. BĂLTENI 1638ha
 2. BÂRZA 348ha
 3. BOBICEȘTI 3240ha
 4. CEZIENI 997 ha
 5. CILIENI 1595ha
 6. CRÂMPOIA 793 ha
 7. DRĂGHICENI 1607ha
 8. FĂRCAȘELE 2943ha
 9. GĂNEASA 5018 ha
 10. MIHĂEȘTI 688ha
 11. OPTAȘI-MĂGURA 1688ha
 12. PRISEACA 2271 ha
 13. RADOMIREȘTI 4628ha
 14. SCĂRIȘOARA 1805 ha
 15. SLĂTIOARA 1436ha
 16. STOENEȘTI 2170ha
 17. TĂTULEȘTI 3345ha
 18. TIA MARE 3447ha