13 beneficiari ai fondurilor neramburasabile de la Primăria Slatina pentru proiecte de interes local

261

Dacă anul trecut, în care coronavirusul a suspendat activitățile culturale și sportive, iar pe cele educative le-a trimis în online, beneficiarii fondurilor nerambursabile acordate de Primăria Slatina pentru derularea proiectelor de interes local s-au putut  număra pe degete, pentru anul acesta administrația municipală va putea finanța un număr mai mare de proiecte. Bugetul propus este triplu față de 2020, iar lista conține 13 proiecte aprobate.

Și anul acesta Primăria municipiului Slatina a decis să sprijine organizaţiile neguvernamentale, asociaţii sau fundaţii, culte religioase şi persoane fizice în derularea de acţiuni cu caracter specific în domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate, mediu etc, motivat de faptul că participarea şi iniţiativele în spaţiul public reprezintă un motor al progresului şi pot răspunde la multe din problemele comunităţii locale. Dacă în 2020 criza coronaviruslui a redus numărul de acțiuni ce pot fi derulate și, implicit, pe cel al beneficiarilor, Primăria Slatina acordând finanțare pentru 5 beneficiari, în sumă de 150.000 lei, anul acesta se anunță unul mai bogat, bugetul propus fiind de 500.000 lei. Spre comparație, în 2019, bugetul alocat acestui program s-a ridicat la 844.000 lei, finanțate fiind 24 de proiecte.

Prin Programului anual de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul acesta se vor finanța 13 proiecte, lista aflâdu-se azi pe masa comisiilor Consiliului Local, urmând a fi supusă aprobării aleșilor muncipali într-o viitoare  ședință a CL Slatina. Sumele de care vor beneficia sunt între 7.000 și 90.000 lei.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte.

Beneficiarii 2021: