Învățământ DUAL 2021-2022, susținut de trei firme la Metalurgic Slatina. Oferta educațională a liceului

724

Tehnician în instalații electrice, mecanic utilaje și instalații în industrie, electrician exploatare joasă tensiune, mecanic auto, operator mașini cu comandă numerică, tehnicieni cu diverse sepcializări și maiștri sunt cursurile școlarizate în anul școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina- învățământ liceal, profesional dual, seral, postliceal.

Liceul Metalurgic Slatina și-a făcut publică oferta educațională pentru anul școlar viitor. ,, Colegii de la Liceul Tehnologic Metalurgic au cu ce se mândri! Cele mai multe clase de învățământ dual din județul Olt, inserție pe piața muncii a absolvenților în procent de 90%, susținere financiară a tuturor elevilor de școala profesională prin bursa profesională, stagii de practică susținute în companii precum ALRO, PIRELLI cât și alte beneficii financiare pentru elevii care aleg clasele de învățământ dual! In cadrul ofertei școlare pentru anul 2021-2022 L.T. Metalurgic are atât clase de liceu zi, seral, școală profesională, învățământ dual cât și învățământ postliceal, așa că vă invităm să le studiați oferta și să îi contactați pentru informații,, anunță Departamentul pentru învățământ profesional și tehnic Olt al Inspectoratului Școlar Județean.

Dacă pentru învățământul tehnologic liceal sunt disponibile 24 de locuri, pentru cel profesional unitatea de învățământ va avea 4 clase, dintre care 2 la dual. Liceul are încheiate contracte de parteneriat cu Alro, Tony Auto Platz și Piku Diesel Center.

Avantajele elevilor care urmează învățământul dual sunt: Bursă profesională oferită de Guvern- 200 lei/lună; Bursă lunară sub formă de sprijin oferită de agentul economic- 200 lei/lună; examinări de medicină a muncii și analize medicale; asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii; echipament de lucru și echipament de protecție; decontarea abonamentului de transport (navetă de la domiciliul la școală). Absolvenții vor avea posibilitatea de angajare la agentul economic care le-a susținut școlarizarea.