Bani europeni pentru modernizarea Liceului Tehnologic Drăgănești-Olt. Contractul de finanțare a fost semnat

48

Un nou proiect cu finanțare europeană intră în linie dreaptă la Drăgănești-Olt, vineri, 31 iulie, fiind semnat contractul de finanțare. Ezste vorba despre modernizarea Liceului Tehnologic, valoarea investiției ridicându-se la 3,5 milioane lei.

Primăria Drăgănești Olt a depus 7 aplicații în cadrul Programului Operațional Regional. Dintre acestea se află în implementare  șase contracte, care au o  valoare totală nerambursabilă de peste 6,46 milioane de euro.

Vineri, Marilena BOGHEANU -directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia a semnat electronic cu Dumitru CIUBUC  – viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Drăgănești-Olt​ un nou contract de finanțare. ,,Contractul  de finanțare are o valoare totală de peste 3,5 milioane de lei, își propune investiții în lucrări ce asigură creșterea eficienței energetice pentru Liceul Tehnologic din orașul Drăgănești Olt. Fondurile nerambursabile solicitate provin din bugetul alocat Regiunii Sud-Vest Oltenia prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice.,, anunță ADR SV Oltenia.

Data estimată de finalizare a lucrărilor prevăzute în proiect este 30.04.2023.

Proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Liceului Tehnologic în Orasul Drăgănești-Olt” prevede:

 • reabilitarea termică a construcției, termoizolarea planșeului de peste parter, precum și a fundațiilor și soclului clădirii;
 • montarea de grile higroreglabile pe tâmplăria existentă din PVC;
 • schimbarea instalației electrice;
 • schimbarea centralelor termice, a pompelor de la centrală, a conductelor și a radiatoarelor și implicit revizie tehnică cu schimbări locale de piese componente pe întreg circuitul termic;
 • eficientizarea energetică a clădirii și respectiv scăderea gazelor cu efect de seră;
 • reducerea consumurilor de energie primară prin prevederea de echipamente ce folosesc surse alternative – energii regenerabile (pompe de căldură aer-aer, panouri fotovoltaice etc.);
 • recompartimentări parțiale pentru prevederea unui grup sanitar pentru cadrele didactice, un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și a unui grup sanitar împărțit pe sexe pentru elevi;
 • modernizări prin lucrări de reparații locale la pereți și tavane, schimbări de finisaje interioare prin prevederea de parchet laminat de trafic intens;
 • aducerea construcției la noile standarde privind securitatea la incendiu;
 • dotarea clădirii cu sistem de alarmare la incendiu, centrala ECS, iluminat de siguranță, sistem anti-efacție, prevederea sistemului de supraveghere video în interiorul și in exteriorul clădirii;
 • reabilitarea platformelor de acces și reconstruirea tuturor treptelor de acces in clădire;
 • construirea unor rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, precum si prevederea de balustrade metalice;
 • prevederea instalațiilor de protectie prin legare la pământ împotriva socurilor electrice și trăsnetului.