ISJ Olt organizează concurs pentru obținerea patalamalei de director de școală

652

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a anunţat că scoate la concurs 136 de locuri pentru cadrele didactice dornice să deţină patalama de directori.

Una dintre condițiile obligatorii pentru a accede într-o funcție de conducere în învățământ este accea de a fi expert în management educaţional, iar patalamaua de director se obţine în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației. Pentru sesiunea 2020, seria a 16-a, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt scoate la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional un număr de 136 locuri.

Cei care doresc să devină experți în management educațional trebuie să se grăbească, formularul de selecție online putând fi completate până pe 19 iulie. Până pe data de 27 iulie, candidații înscriși trebuie să depună sau să trimită prin poșta electronică la inspectoratul școlar portofoliul cu documentele prevăzute în metodologia de concurs. Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional va fi emis până pe data de 24 august.

Corpul naţional de experţi în management educaţional este pepiniera pentru viitorii conducători ai unităților de învățământ din preuniversitar. Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului. Acest registru este practic baza de date cu potențiali conducători pentru instituțiile de învățământ preuniversitar.